Wat is DAI?

DAI is een stablecoin. Een coin dus waarvan de waarde stabiel blijft en die voor vele cryptogebruikers een veilige haven is in volatiele tijden. Maar DAI is anders dan andere stablecoins zoals USDT, USDC of BUSD. De gelijkenis met deze is dat ook de DAI een gelijke waarde met de USD nastreeft. De waarde van 1 DAI is dus meestal gelijk aan 1 USD. Wat de verschillen zijn, leggen we in dit kennisbankartikel uit. 

Wat was nu weer een DAO?

In een vorig kennisbankartikel legden we al uit wat een “decentralized autonomous organisation” of DAO was. The DAO was in 2016 de meest bekende poging om zo’n gedecentraliseerde organisatie uit de grond te stampen. Omwille van een grootschalige hack kwam er toen een abrupt einde aan het idealistische project. 

We komen toch nog even graag kort terug op wat een DAO nu precies is. Als je er meer over wil weten, grijp dan even terug naar dit artikel. Een DAO is organisatie zonder centraal leiderschap waar de regels en doelen vastgelegd zijn in autonoom werkende smart contracts. Elke deelnemer aan het netwerk heeft zoveel rechten als hij of zij een aandeel heeft in de organisatie. Voor veel blockchainprojecten komt dat concreet overeen met het principe, hoe meer coins, des te meer je stem zal gelden. 

MakerDAO, het Maker Protocol en DAI 

MakerDAO is de decentrale organisatie die het Maker protocol beheert en waaruit de stablecoin DAI voortgekomen is. De MKR is die andere munt van MakerDAO die eigenaars ervan het recht geeft mee beslissingen te nemen die vormgeven aan de decentrale organisatie. Het Maker protocol is een op Ethereum gebaseerd systeem waarmee gebruikers DAI kunnen minten. 

De verschillen met andere stablecoins 

Want net daar ligt het grootste verschil met de andere grote stablecoins. Waar zij werken met een centrale kluis waar ze een onderpand in dollars opgeslagen hebben, werkt het Maker protocol met een onderpand van andere cryptomunten. Wil je dus DAI minten, dan dien je als onderpand een hoeveelheid van een andere crypto, meestal Ethereum, in een smart contract vast te leggen. Er wordt dan bepaald hoeveel dat moet zijn. Dat heet de Collateralized Debt Position (CDP). Die ligt, omwille van het volatiele karakter van crypto, vaak hoger dan wanneer je bijvoorbeeld een huis als onderpand voor een hypothecaire lening zou gebruiken.

Stel dat je bijvoorbeeld 1000 DAI wil minten en de huidige prijs van 1 ETH is $1000, dan zal je in de meeste gevallen niet 1 maar 1,5 ETH als onderpand moeten voorzien. Dat extra onderpand beschermt de ontlener tegen het mogelijke dalen van de prijs van 1 ETH.

Soft vs hard

DAI is wat we noemen soft pegged met de USD en niet hard pegged zoals de USDT, USDC of BUSD. Dat wil zeggen dat ze op een andere manier een gelijke prijs nastreven. Niet door middel van een gelijke hoeveelheid USD bij in de kluis te steken maar door een ingenieus, autonoom systeem van incentives. Daalt de DAI prijs onder de peg, dan wordt het aantrekkelijk gemaakt voor gebruikers om hun CDP terug te betalen omdat de rente wordt verhoogd. Het terugbetaalde bedrag wordt vernietigd en de hoeveelheid DAI daalt, waardoor de prijs ervan terug omhooggaat.

Het tegenovergestelde gebeurt wanneer de prijs hoger is dan de peg. Het systeem werkt autonoom dankzij de ingenieuze smart contracts en is volledig decentraal zonder een privaat bedrijf dat beslist hoe, wat en wanneer er nieuwe hoeveelheden stablecoin worden gemint. Met de hele histerie achter het Tether verhaal en of ze nu wel of niet genoeg echte dollars in onderpand hebben, is DAI dus een welgekomen alternatief. 

Waarvoor zou je DAI kunnen gebruiken? 

Als je bijvoorbeeld op zoek bent naar extra fondsen en wat crypto als onderpand kan verschaffen, kan DAI een interessante denkpiste zijn. Zolang je je geleende DAI en de rente op tijd terugbetaald, krijg je je onderpand gewoon terug. De geleende DAI kan je dan bijvoorbeeld herinvesteren in een interessantere (crypto-)belegging. Of als je een succesvol trader ben, kan je traden met een groter budget.  

Als je DAI zou willen als stablecoin alternatief dan kan je die ook gewoon kopen op de meeste grote exchanges zoals BinanceCoinbase of Uniswap. Op het moment van schrijven zijn er ongeveer 4,6 miljard DAI in omloop. DAI is een ERC-20-token op het Ethereum netwerk waarvoor er geen maximale hoeveelheid bestaat. Als je op zoek zou zijn naar een decentrale en autonome stablecoin die niet door een groot bedrijf wordt uitgegeven, is DAI een waardig alternatief. 

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!