Wat is een DAO?

Decentralised Autonomous Organisation of kortweg DAO is letterlijk vertaald een gedecentraliseerde autonome organisatie. In elk bedrijf of organisatie is er nood aan leiding, structuur, regels en afspraken om dat bedrijf vooruit te helpen, wat vaak zoveel wil zeggen als winst maken. Daarvoor worden mensen in dienst genomen die beslissingen nemen om bepaalde vooropgestelde doelen te bereiken.  

Maar wat als je zou proberen om zoveel mogelijk van die regels en afspraken zou vastleggen in de code van smart contracts? Wat als je meer slagkracht geeft aan de investeerders in een bedrijf door middel van digitaal stemrecht? En wat als je dat alles zou onderbrengen in een decentraal blockchainnetwerk? 

The DAO

Het zijn ideeën die al snel door veel Bitcoin (en later ook Ethereum) believers extra wind in de zeilen kregen. In 2016 werd met “The DAO” misschien wel de meest bekende poging ondernomen om zo’n organisatie uit de grond te stampen. Het was opgericht als alternatief durfkapitaalfonds. Decentraal, zonder echte leiders, gestuurd door de investeerders en geprogrammeerd in de broncode als smart contract op het Ethereum-netwerk. Dankzij een 28 dagen durende crowdsale werd meer dan 100 miljoen dollar opgehaald in ETH wat neerkwam op 11,5 miljoen ETH of bijna 14% van alle in ETH die toen in omloop waren. Een enorm succes dus.  

Helaas kwam er aan het mooie lied erg snel een abrupt einde. Hackers hadden gebruik gemaakt van fouten die in de code ontdekt waren en ongeveer een derde van alle ETH werd gestolen. Na veel discussies tussen de vele leden van de organisatie en van de Ethereum gemeenschap werd besloten om door middel van een hard fork. De nieuwe chain noemen we tot op de dag van vandaag de Ethereum blockchain. De originele blockchain heet sindsdien Ethereum Classic

De theorie

Een DAO is dus een verzameling van smart contracts op een blockchain-netwerk die als doel heeft de macht en het beslissingsrecht bij haar leden te leggen en daarmee de nood voor een centrale organisatie met bijvoorbeeld een directie, onnodig maakt. De set van afspraken in de smart contracts zijn zo geprogrammeerd dat ze automatisch uitgevoerd worden wanneer voldaan is aan de voorwaarden, zonder bijkomende toestemming van leden. Diezelfde leden hebben omwille van hun inbreng een recht om te stemmen gekregen. Daarmee kunnen zijn bij voorstellen die uit de gemeenschap komen, mee beslissen. 

Er bestaan op dit moment nog enkele voorbeelden van DAO’s n.l. Dash, Augur en Steem. Met de opkomst van DeFi in 2019 en 2020 zijn er verschillende nieuwe spelers op het toneel verschenen die op het DAO principe steunen wanneer het om het bestuur gaat. Compound (COMP), yearn.finance (YFI) en Uniswap (UNI) zijn enkele voorbeelden.  

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!