De EU bereikt een akkoord over MiCA

Het debat binnen de EU over regulering van de crypto-sector is al jaren aan de gang. Gisteren werd echter aangekondigd dat de Economische en Monetaire Commissie van de EU eindelijk een deal bereikt heeft over de regulering. Volgens de Markets in Crypto Assets (MiCA) zal het streven naar de implementatie van toezichtbepalingen, consumentenbescherming en het waarborgen van het milieu.

In februari van dit jaar werd er een wetsvoorstel geopperd om cryptocurrencies die gebruik maken van Proof-of-Work (PoW) te verbieden. Na felle kritiek van de community, experts en beleidsmakers werd in maart besloten om af te zien van het PoW-verbod. Sinds de oprichting van MiCA wordt er namelijk fel gedebatteerd over hoe de sector gereguleerd zou moeten worden. Eerst moest er goed gekeken worden waar de bestaande wetgeving op het gebied van financiële diensten in de EU tekortschoot.

Na twee jaar onderhandelen heeft de EU dan eindelijk een akkoord weten te bereiken. Het streeft naar een consistente behandeling van digitale activa in alle 27 lidstaten. Op donderdag gaf het Europees Parlement aan in een verklaring dat er extra aandacht zal komen voor de bescherming van consumenten. Ook werd aangegeven dat transparantie, openbaarmaking, autorisatie en toezicht op transacties door dienstverleners enkele maatregelen zijn die in het wetsvoorstel worden opgenomen.

Het wetsvoorstel is bedoeld om de integriteit van de markt en de financiële stabiliteit te ondersteunen door openbare anbieding van cryptocurrencies en digitale activa te reguleren. Parlementslid van de groene partij, Ernest Urtasun, deelde het volgende op Twitter:

“Overeenkomst tussen de EU-instellingen over MiCA: we zullen een gemeenschappelijke, geharmoniseerde EU-brede regeling hebben voor uitgevers van crypto-activa en dienstverleners, die veiligheid zal bieden aan investeerders en duurzaamheid zal ondersteunen, terwijl de versnippering wordt verminderd en de juridische duidelijkheid wordt vergroot.”

Ook gaf Urtasun aan dat grote stablecoins zullen worden onderworpen aan strikte regels. Op grote schaal worden stablecoins beperkt, aangezien er een limiet van €200 miljoen aan transacties per dag komt. Ook wordt er verplicht om reserves aan te houden zodat er door consumenten gebruik gemaakt kan worden van het terugkooprecht. Daarnaast dienen de reserves juridisch en operationeel te worden gescheiden, waardoor algoritmische stablecoins worden uitgesloten.

Volgens het parlement worden NFT’s niet gereguleerd, vanwege de reikwijdte van de MiCA. Er werd echter wel aangegeven dat dit in de toekomst zou kunnen veranderen. Verder staan ook maatregelen tegen marktmanipulatie en het voorkomen van witwassen, terrorismefinanciering en andere criminele activiteiten centraal in de EU-wet.

De European Securities and Markets Authority (ESMA) is bovendien aangewezen als de toezichthouder die belast is met het opstellen van richtlijnen en het toezicht houden op de crypto-industrie. Afgelopen woensdag werd er al een akkoord bereikt over de oprichting van dit orgaan. Beide wetgevingen worden aangeprezen als een middel om consumenten te beschermen en fraude en gevallen van witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden.