EU en Zweden praten over Proof-of-Work verbod

Er wordt momenteel door de Zweedse regering bij de Europese Unie aangedrongen op een verbod op energie-intensieve cryptocurrency-mining, zoals die van Bitcoin.

PoW is te vervuilend

Volgens documenten die verkregen zijn via een verzoek om vrijheid van informatie, bespraken EU-functionarissen het geplande verbod op Bitcoin-handel met de Zweedse parlementariërs tijdens een recent debat over de wetgeving om Proof-of-Work-mining af te schaffen. Volgens de functionarissen kan dit aspect niet worden geaccepteerd in een tijd waarin alle landen dringend hun energieverbruik moeten verminderen in gevecht met klimaatverandering.

Een forumdeelnemer verklaarde dat Bitcoin moet aangemoedigd om te migreren naar een milieuvriendelijker protocol, namelijk Proof-of-Stake (PoS). Ethereum heeft dit al gedaan en de forumdeelnemer zag geen reden om de Bitcoin-community te verdedigen.

Cryptocurrency-mining is sterk afhankelijk van Proof-of-Work (PoW), zowel om transacties te verifiëren als om nieuwe tokens te maken. Peer-to-peer transacties worden mogelijk gemaakt door PoW, waardoor deze veilig kunnen worden uitgevoerd zonder de tussenkomst van een derde partij. De hoeveelheid energie die nodig is om PoW te kunnen uitvoeren neemt echter exponentieel toe zodra er een nieuwe miner bij komt. PoS heeft daarentegen een aantal innovatieve consensustechnieken toegepast waardoor PoW vervangen kan worden.

Zweden zet in op het migreren van Bitcoin naar PoS

De directeuren van respectievelijk het Zweedse Environmental Protection Agency en de Zweedse financiële toezichthouder, Björn Risinger en Erik Thedéen, schreven in begin november een open brief aan de EU om te waarschuwen voor de economische schade in het land door crypto-mining.

Het energieverbruik steeg tussen april en augustus 2021 in verband met crypto-mining enkele honderden malen in Zweden. Dit komt volgens de ambtenaren neer op het verbruik dat gelijk staat aan 200.000 huishoudens. Volgens de Bitcoin Electricity Consumption Index van de Universiteit van Cambridge verbruikt BTC elk jaar ongeveer 130 terawattuur elektriciteit. Ze voorzien een stijging van dat cijfer. Ter vergelijking: Duitsland als geheel gebruikte in 2020 ongeveer 488 terawattuur elektriciteit.

De schatting is vrijwel zeker onnauwkeurig, maar er kan niet worden ontkent door experts dat Bitcoin en andere cryptocurrencies enorme hoeveelheden elektriciteit nodig hebben. Gevraagd naar het effect van een regelrecht Bitcoin-verbod op beleggers en detailhandelaren, uitten ambtenaren een algemeen gebrek aan bezorgdheid en merkten op dat alle Bitcoin-beleggers zich volledig bewust zijn van het neerwaartse risico.

Delen van het rapport zijn intussen verwijderd om de individuele privacy te beschermen of als onderdeel van een lopend besluitvormingsproces. Dit impliceert dat er nog steed een beleid wordt opgesteld over het onderwerp. De autoriteiten uit Zweden hebben al te kennen gegeven dat zij Proof-of-Work willen schrappen. Deze gegevens geven echter een ongekend inzicht in de moeite die sommige EU-autoriteiten bereid zijn te doen om het mining-gerelateerde energieverbruik te beteugelen. Proof-of-Stake lijkt op de korte termijn in ieder geval niet in de vuurlinie te staan als het gaat om de regelgevende maatregelen. Bitcoin zal echter wel een omstreden onderwerp blijven binnen de EU.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!