EU bereikt akkoord over oprichting anti-witwasorgaan voor cryptocurrencies

De Europese Raad heeft overeenstemming bereikt over de oprichting van een anti-witwasorgaan dat de bevoegdheid krijgt om toezicht te houden op bepaalde aanbieders van cryptocurrency-diensten. Volgens de regelgevende instantie zal de AML-instantie de bevoegdheid hebben om toezicht te houden op “risicovolle en grensoverschrijdende financiële entiteiten”, waaronder cryptobedrijven, “als ze als risicovol worden beschouwd”. Europees Parlementslid Ernest Urtasun gaf het volgende aan:

“We maken een einde aan het wilde westen van ongereguleerde crypto, en sluiten grote mazen in de Europese anti-witwasregels.”

Tevens gaf Europees Parlementslid Ondřej Kovařík aan dat EU-functionarissen ook een “voorlopig politiek akkoord” hebben bereikt over de verordening inzake de overdracht van middelen van het overheidsorgaan. Niet alle details van de herziening zijn duidelijk op het moment van publicatie, maar eerder meldde wij al dat het zou kunnen vereisen dat cryptoserviceproviders persoonlijke gegevens verzamelen met betrekking tot overdrachten van en naar niet-gehoste portefeuilles, evenals mogelijk hun juistheid verifiëren. Urtasun ging verder met:

“We maken een einde aan het wilde westen van ongereguleerde crypto, en sluiten grote mazen in de Europese anti-witwasregels. De regels zijn niet van toepassing op P2P-overdrachten waar geen verplichte entiteit bij betrokken is […] CASP’s zullen op risicobasis informatie moeten verzamelen en verscherpte due-diligencemaatregelen moeten toepassen met betrekking tot alle overdrachten waarbij niet-gehoste portefeuilles betrokken zijn.”

De AMLA, die voor het eerst werd voorgesteld in juli 2021, zou in 2024 operationeel moeten zijn en “iets later beginnen met het werk van direct toezicht”, aldus de Europese Commissie. De financiële toezichthouder zal één van de eerste regelgevende instellingen zijn met de bevoegdheid om toezicht te houden op het witwassen van geld in grote regio’s van Europa, in coördinatie met de financiële inlichtingseenheden van hun respectievelijke landen en in samenwerking met lokale regelgevers.