SEC treedt harder op tegen DeFi-projecten en crypto-beurzen

Te midden van groeiende zorgen over de regelgeving omtrent cryptocurrencies in de Verenigde Staten, geeft de SEC aan dat ze strenger toezicht wil houden op crypto-beurzen en DeFi-projecten, waarbij nadruk wordt gelegd op transparantie en juiste registratie.

Toenemende regelgevingsdruk op crypto-entiteiten

David Hirsch, hoofd van de afdeling Crypto Assets and Cyber Unit van de Securities and Exchange Commission (SEC), uitte zorgen over crypto-brokers, -dealers, -beurzen en andere gerelateerde entiteiten. Tijdens zijn recente optreden op het Securities Enforcement Forum Central in Chicago benadrukte Hirsch het potentieel van nieuwe aanklachten tegen degenen die geen adequate openbaarmakingen verstrekken of zich niet registreren bij de SEC. Deze stap volgt op eerdere acties tegen prominente beurzen zoals Coinbase en Binance.

Tevens werd duidelijk dat DeFi-platforms binnenkort ook onder het regelgevend vergrootglas kunnen komen te liggen. Daarnaast heeft de aandacht van de SEC zich onlangs ook gericht op de opkomende NFT-ruimte, resulterend in twee afzonderlijke zaken tegen NFT-initiatieven.

Bedrijven verzetten zich tegen beslissingen van de SEC

Ondanks de toenemende druk verzetten sommige bedrijven zich tegen de beslissingen van de SEC. Opmerkelijk is dat Grayscale Investments en Ripple een standpunt hebben ingenomen tegen de toezichthouder. Een cruciaal moment kwam toen drie rechters van het Amerikaanse Hof van Beroep voor het District van Columbia de SEC opdroegen de aanvraag van Grayscale voor een Bitcoin spot ETF opnieuw te beoordelen. Deze richtlijn volgde op de rechtszaak van Grayscale tegen de SEC, waarin de afwijzing van zijn vlaggenschip GBTC-fondsconversie werd aangevochten.

De juridische procedures met Ripple eindigden op zijn beurt met een gemengde uitkomst. Hoewel sommige van de XRP-verkopen van Ripple als compliant werden beschouwd, werden andere gericht op institutionele investeerders als effecten bestempeld, wat de SEC een gedeeltelijke overwinning opleverde.

Conclusie

Het is wel duidelijk dat het regelgevende toezicht in de crypto-industrie toeneemt. Met de vernieuwde focus van de SEC op het waarborgen van transparantie, juiste openbaarmakingen en naleving van registratievereisten, bewegen crypto-entiteiten voorzichtig. De gemengde uitkomsten in rechtszaken onderstrepen de evoluerende aard van het regelgevende landschap en de behoefte aan duidelijkere kaders. Terwijl de crypto-industrie haar snelle expansie voortzet, zullen haar interacties met toezichthoudende instanties zoals de SEC cruciaal zijn voor het vormgeven van haar toekomstige koers.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!