Het Witte Huis neemt een voorschot op verbod Proof-of-Work

Gisteren werd een nieuw rapport vrijgegeven waarin het White House Office of Science and Technology Policy erop heeft aangedrongen om verder onderzoek te doen naar de energie-effecten van Bitcoin-mining om regels voor de sector te ontwikkelen.

Het kantoor heeft als reactie op het uitvoerend bevel van president Joe Biden over crypto, details verstrekt over hoe het de kwestie zal aanpakken. Dit is inclusief de omvang van de schade en hoe verschillende cryptocurrencies variëren in hun energiebehoefte.

Verder werden federale autoriteiten, zoals het Environmental Protection Agency en het Department of Energy, opgeroepen om samen te werken met lokale- en deelstaatregeringen om regels op te stellen voor het effect van de industrie op het milieu. Dit omvat de intensiteit en energiebron die gebruikt wordt, geluidsoverlast, watergebruik. Ook gaat het in op hoe koolstofvrije energie te ontwikkelen om het gebruik van crypto-mining in evenwicht te brengen. Volgens de studie verbruikt cryptocurrency-mining, met name Bitcoin (BTC)-mining, stroom en ondermijnt het de Amerikaanse duurzaamheidsdoelstellingen volledig.

De Biden-administratie wil bovendien dat netwerkbeheerder en energie-regelgevers voorkomen dat crypotcurrency-mining de betrouwbaarheid van elektrische systemen in gevaar brengt en de kosten hiervan voor consumenten verhoogt. Daarentegen beweren Bitcoin-miners dat ze de stabiliteit van elektriciteitsnetten kunnen verbeteren door op te treden als een basislastverbruiker die kan afsluiten tijdens perioden van grote vraag. Dit was het geval deze zomer toen hittegolven grote delen van de Verenigde Staten troffen. Het Witte huis reageerde hierop als volgt:

“Hoewel het verminderen van deze piek tijdens een noodsituatie op het net waardevol is, is de verhoogde piek vaak de reden waarom vraagrespons nodig is, waardoor niet-afgestemde prikkels ontstaan ​​tussen crypto-asset miners en netbeheerders. Volledige transparantie van deelname aan vraagrespons en betalingen door crypto-asset miners en andere vraagresponsdeelnemers zijn essentieel.”

Volgend de Ethereum Foundation zal het Ethereum-netwerk 99% zuiniger worden zodra het volgende week overschakelt naar Proof-of-Stake (PoS). Er werd aan toegevoegd dat er behoeft was aan een minder energie-intensieve consensusprocedure.

Volgens experts zal de aandacht worden gevestigd op het buitensporige energieverbruik van Bitcoin nadat de upgrade van Ethereum is voltooid.