Gelekt wetsvoorstel toont hoe de Verenigde Staten cryptocurrencies wil reguleren

Een gelekte kopie van een conceptwetsvoorstel van de Verenigde Staten met betrekking tot cryptocurrencies is eerder vandaag online opgedoken. De 600 pagina’s tellende kopie van het gelekte voorstel met een “EMBARGOED” watermerk erover, bevat belangrijke punten van zorg voor regelgevers, waaronder gedecentraliseerde finance (DeFi), stablecoins, gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO’s), cryptocurrency-beurzen en meer.

In het wetsvoorstel zijn ook aparte bepalingen opgenomen met betrekking tot cryptocurrency-beurzen. Zo wordt voorgesteld om de nalevingskosten te verhogen, wat weer een negatief effect kan hebben op beleggers, aangezien beurzen deze kosten wellicht door gaat berekenen naar investeerders via hogere vergoedingen.

Het wetsvoorstel zorgt er verder voor dat beurzen het geld van gebruikers niet kunnen liquideren in geval van faillissement en voegt eraan toe dat ze servicevoorwaarden moeten opstellen waarmee consumenten kunnen instemmen voordat ze hun diensten gebruiken.

Het wetsvoorstel beoogt ook NFT’s te erkennen als een geheel andere activaklasse. In de tussentijd probeert het alle cryptocurrencies, inclusief Bitcoin (BTC), te behandelen als “bijkomende activa”, tenzij ze zich gedragen als een effect die een bedrijf zou kunnen uitgeven om kapitaal te bundelen om dividenden, liquidatierechten of financieel belang in de emittent te verstrekken.

De gelekte conceptwet probeert ook meer duidelijkheid te scheppen over effectenwetten, aangezien deze betrekking hebben op digitale activa. Volgens de Commodity and Futures Trading Commission’s (CFTC) definitie van een grondstof, als er sprake is van schuld, eigen vermogen, winstinkomsten of dividend van welke soort dan ook, dan is het uitdrukkelijk geen digitale activa commodity.

Het gelekte wetsvoorstel stelt duidelijk beleid voor om de ontluikende cryptomarkt onder de bevoegdheid van de wet te brengen. Veel experts hebben erop gewezen dat hoewel het vermelde beleid strikt toezicht lijkt aan te moedigen, het slechts een concept is. Op dit moment is het wetsvoorstel dan ook nog lang niet klaar en zijn verdere wijzigingen nog mogelijk, aangezien het wetsvoorstel nog in conceptvorm is.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!