Wat is Castle of Blackwater?

In het afgelopen jaar hebben Play-to-Earn (P2E) –games, zoals Axie Infinity, een behoorlijke sprong gemaakt in de crypto-sector. Nu is er ook een Nederlandse P2E-game of de markt gekomen onder de naam, Castle of Blackwater.

Het is de eerste ‘social deduction game’ dat is gebouwd in de web 3.0 omgeving. Een social deduction game verwijst naar een spel waarbij er verborgen informatie dient te worden ontmaskerd via individuele of coöperatieve strategieën. Vaak is er sprake van een ‘goed’ team en een ‘slecht’ team welke beide een set voorwaarden hebben om het spel te winnen. Een voorbeeld van een bekend social deduction game is Among Us.

Castle of Blackwater probeert de problemen van de P2E-games te tackelen en tegelijkertijd te focussen op een unieke game-ervaring waarbij genieten centraal staat. In deze review wordt besproken welke problemen Castle of Blackwater denkt te hebben opgelost, welke aspecten het spel met zich meebrengt en hoe de economische- en blockchain-technische aspecten van het project zijn vormgegeven.

Wat zijn de in-game features?

De factions

Het verhaal van het spel draait rond Earlwind Axelot en het mysterieuze Blackwater Castle. Ook zijn er drie verschillende groepen in het spel die allen een rol hebben in de gameplay. De eerste faction is The Protectors. Deze faction is de eerste groep die is ontstaan in Blackwater en wordt geleid door Earlwind Axelot zelf. De leden van deze groep worden beschouwd als ‘goed’ en proberen samen te werken om zoveel mogelijk taken in het kasteel te voltooien. The Satanic is de tweede faction, die kan worden beschouwd als ‘slecht’. Het doel van deze groep is om anderen te terroriseren en over hun te heersen. Om te winnen als lid van The Satanic dien je zoveel mogelijk te saboteren. Tot slot is er The Forgotten. Deze groep dient zowel samen te werken met The Protectors en The Satanic, of hebben een eigen agenda. Binnen de factions zijn er verschillende rollen die kunnen worden aangenomen.

De metaverse

De Metaverse van Blackwater Castle bevindt zich rond het kasteel in een groeiend dorpje, genaamd Blackwater. Het dorpje is de scene waar de game lobby plaatsvindt, waar spelers vrij kunnen rondlopen terwijl zij wachten op het starten van de game. Een van de eerste gebouwen in het dropje is de Temple of Earlwind, waar spelers van de community elkaar kunnen opzoeken. Hier kunnen spelers van elkaar leren en strategieën met elkaar uitwisselen.

Er is ook de Faction Hideout waar leden van de factions exclusief toegang toe hebben. Elke faction heeft zijn eigen hiërarchie, visie en achtergrondverhaal. Spelers kunnen in de Faction Hideout erachter komen welke rang zij binnen de faction hebben. De leiders van de factions worden na elk seizoen beloond, waarna de leidersrol reset.

Ook kunnen spelers stukken land kopen in de Metaverse, zowel in de faction als in het dorp zelf. Spelers kunnen pas land kopen wanneer zij permanente toegang tot de faction hebben verdiend middels behaalde punten. Eenmaal eigenaar van een stuk grond, kan je evenementen hosten en meedoen aan airdrops. Tot slot kan het stuk land worden verhuurd aan andere spelers om passief inkomen te genereren.

Tot slot is er The Castle of Blackwater. Iedereen die klaar is om de uitdaging van het spel aan te gaan, kan naar de poort van het kasteel. Het matchmakingsysteem kijkt naar welke NFT-karakter in bezit is van de speler en baseert daarop een diverse game-lobby.

De karakters in het spel worden vormgegeven door de techniek van non-fungible tokens (NFT’s). Zodra er voor het eerst wordt aangemeld, wordt de karakter-NFT gescand en geconnect met de wallet waar de NFT op staat. Na het scannen krijgt de speler toegang tot de Metaverse.

Het kasteel

Zoals in de vorige paragraaf beschreven, is het kasteel het toneel voor de pre-game lobby. Hier kunnen spelers tokens inzetten in ruil voor een verhoogde kans op een bepaald karakter van de faction. Er is namelijk in elke spel een maximum aan karakters. Spelers zonder NFT kunnen geen tokens inzetten en kunnen dus ook niet spelen als een karakter. Als je dus als een bepaald karakter wil spelen, dien je eerst de NFT in bezit te hebben. De speler met de meest ingezette tokens zal uiteindelijk spelen als het karakter. Het is ook mogelijk om tweede- en derde keuzes toe te voegen. Als je niet wint in het biedproces, krijg je de meeste tokens teruggestort. Door deze mechanic is het dus mogelijk om zowel gratis als betaald te spelen.

Het spel

Dag-cycle

Zodra de spelers een karakter zijn aangewezen, kan het spel beginnen. De spelers spawnen in de aankomsthal waar de eerste dag-cycle zal beginnen. Hier kunnen spelers een boek pakken waarin ze een makkelijke, medium of moeilijke taak kunnen kiezen. Spelers van de Satanic faction kunnen meestal geen taak kiezen. Het is aan hun de taak om niet op te vallen en te doen alsof zij taken aan het voltooien zijn. Het doel van deze faction is om het perfecte moment af te wachten en een lid van de Protector faction te vermoorden. Een Satanic-speler kan maar 1 speler vermoorden tijdens elke dag-cycle.

Zodra een vermoordde speler gevonden wordt, kan dit worden aangegeven waardoor alle spelers op de hoogte worden gesteld van de vermoordde speler. Het kan voorkomen dat tijdens de ronde een vermoordde speler niet wordt gevonden. In dit geval zal het lichaam verdwijnen en zal dit worden aangekondigd aan het einde van de ronde. In deze situatie zal er echter geen aankondiging plaatsvinden over de rol van de vermoordde speler. Vlak voor het einde van de dag-cycle kunnen spelers ervoor kiezen om naar de safe room te gaan waar zij strategie kunnen bespreken. Hier kan ook worden gekeken op een kaart die de aangekondigde vermoordde spelers benadrukt.

Nacht-cycle

Zodra het 12 uur is, begint de nacht-cycle waarbij de safe room dicht gaat voor inkomende spelers. Spelers kunnen er echter wel voor kiezen om naar buiten te gaan ondanks het risico. Tijdens de nacht-cycle mogen Satanic-spelers namelijk twee andere spelers vermoorden. Ook is het zicht in deze cycle sterk verminderd. Als beloning voor de gevaarlijke avonturen krijgen spelers wel 1.5x de xp die ze normaal gesproken zouden krijgen. In de safe room zullen er ook kleine taken zijn die uitgevoerd moeten worden door spelers die het niet aandurven om naar buiten te gaan. Het addertje onder het gras hierbij is dat de Satanics wel de safe room in mogen gaan. Dit kan onderdeel zijn van hun strategie om niet te worden ontmaskerd.

Het stemproces

Aan het einde van elke cycle vindt er een stemronde plaats. Dit betreft een ronde van 30 seconden waarbij spelers kunnen communiceren, waarna zij een stem kunnen uitbrengen in 15 seconden. Diegene die de meeste stemmen heeft gekregen zal onder de guillotine geplaatst worden. Voordat dit echter gebeurd krijgt de speler nog 15 seconden om zichzelf te verdedigen. De andere spelers kunnen dan kiezen tussen twee opties: Schuldig of onschuldig. Als de speler alsnog onschuldig wordt bevonden, wordt er niemand onder de guillotine geplaatst. Het spel gaat daarna verder met een nieuwe dag-cycle.

Hoe kan je winnen in Caste of Blackwater

De conditie om te winnen is voor elke faction verschillend. De Protectors winnen zodra alle Satanics uit het spel zijn verwijderd of alle taken zijn voltooid. De Satanics winnen echter als alle Protectors zijn geëlimineerd. De Forgotten hebben een unieke winconditie. Zij kunnen namelijk kiezen welke faction zij willen helpen. Hierbij kunnen deze spelers dus niks doen of choas creëren.

De economie van Castle of Blackwater

De economie van Castle of Blackwater is het fundament waarop het project is gebouwd. Hierbij is getracht een P2E-spel te ontwikkelen dat niet afhankelijk is van groei van het aantal spelers om de economie staande te houden. In plaats daarvan is er gekozen voor een circulaire economie dat rondom de verschillende type gamers draait.

De Treasury en de Reserve fungeren als de basis van de economie. Hierbij is de Treasury een digitale wallet die wordt gebruikt om het P2E-mechanisme te bekostigen. De reserve heeft het doel om te fungeren als financiële opslagplaats voor fondsen zoals voor de community of voor het bedrijf.

Inkomensstromen

Er kunnen vijf typen inkomensstromen worden onderscheiden van elkaar. Dit betreft vooral de Pay-for-Fun-mechanismen die waarde kunnen creëren voor de P2E-spelers.

  • Royalties: Bij het verkopen van een NFT aan een andere speler, pakt Castle of Blackwater een commissie van 8%. Deze 8% wordt vervolgens gebruikt om tokens terug te kopen van de secundaire markt, waarvan de helft naar de Treasury gaan en de helft naar de Reserve.
  • Lending/borrowing: NFT-holders kunnen passief inkomen genereren door hun NFT uit te lenen aan andere spelers. Hierbij kunnnen de holders de voorwaarden opmaken in het lending-contract. Een speler die een NFT wil huren kan hiermee meer tokens verdienen en hun investering terugverdienen. Ook hier is er sprake van een royaltie-percentage.
  • NFT-marketplace: Spelers kunnen hun NFT’s verkopen in de marketplace. De in-game-marketplace heeft een integratie met een populaire marketplace dat realtime NFT’s laat zien. Er kan ook worden gekozen om NFT’s te verkopen op de marketplace van het platform zelf, waarbij er een commissie zal worden ingehouden. Winst vanuit de in-game marketplace zal worden verplaatst naar de Reserve.
  • Cosmetics: In de in-game marketplace kunnen ook cosmetics worden gekocht, welke ook via het spel zelf kunnen worden bemachtigd. Spelers kunnen hun cosmetics minten in een NFT met de inzet van tokens, waarna het kan worden verhandeld met andere spelers. Hier is ook sprake van een klein percentage aan royalties.
  • Bidding Room: Eerder in de review is beschreven dat spelers tokens kunnen inzetten voor een verhoogde kans op een bepaald karakter. Dit gebeurt in de Bidding Room, waarvan de tokens direct naar de Treasury worden gestuurd. Hierdoor zal er sprake zijn van een grote instroom van tokens naar de Treasury, waardoor deze kunnne bijdragen aan de economie.

De beloningen in Castle of Blackwater

In het traditionele Free-to-Play-model zijn alle gegenereerde fondsen voor het bedrijf achter het spel in de vorm van winst. Castle of Blackwater maakt echter gebruik van een P2E-economie waardoor de spelers beloond worden. Niet iedereen kan worden beloond, maar dat is balans van een sustainable economie. De speler heeft namelijk zelf de keuze om meer te focussen op het plezier aspect of het beloningsaspect. De mogelijke beloningen in het spel bestaan uit:

  • Beloningen kunnen worden verdiend door te spelen en hierbij regelmatig een potje te winnen.
  • Spelers kunnen hun NFT’s uitlenen en hiermee passief inkomen genereren.
  • Door actief mee te doen in activiteiten, evenementen en competities kunnen er tokens worden verdiend.
  • Royalties kunnen worden verdiend door cosmetics of NFT-designs te creëren.
  • Spelers (handelaren) kunnen de marketplace gebruiken om te speculeren.

Na elk spel worden de beloningen verdeeld onder de speler welke bestaan uit vaste percentage. Daarnaast hebben de verschillende factions ook verschillende beloningen. Een Satanic-speler kan dus bijvoorbeeld beloningen krijgen per ‘kill’ en daarnaast voor een gewonnen spel. Ook bestaat er een bonus pool waarin de MVP van het spel gekozen wordt door de spelers. In elk spel zijn er twee MVP’s, namelijk een van de Protectors en een van de Satanics. Free-to-Play-spelers kunnen alleen beloningen uit deze pool verdienen. Hierdoor kunnen zij door goed te spelen uiteindelijk een NFT huren, waardoor zij tokens sparen. Met de verdiende tokens kunnen zij uiteindelijk een NFT kopen.

Daarnaast kan er worden gekozen om een ranked game of een casual game te spelen. Casual games kosten geen energie en hebben geen beloningen. Een ranked game heeft deze aspecten wel en kan uitsluitend met vreemden gespeeld worden, waardoor uitbuiting van financiële middelen wordt tegengegaan. De eerste tien games kunnen uitsluitend gespeeld worden in de casual gamemode, waarna het ranking-systeem pas actief wordt. Hoe hoger de rang, hoe hoger de rewards en hoe meer energie per dag. Dit systeem heeft ook een preventieve werking op eventuele bots.

Problemen van P2E-games

Ongeveer een jaar geleden ontstond er een enorme hype rondom P2E-games, waarna de verschillende projecten als paddenstoelen uit de grond schoten. Veel van deze projecten werden al gelanceerd voordat er überhaupt een goed werkende game was. Ook waren de spelers geobsedeerd in het vinden van een snelle ROI. Veel van de projecten waren dan ook ponzi-schema’s in de vorm van een P2E-game. Het draaide dan ook niet om de gaming-ervaring, maar om de financiële prikkel. Dit uitte zich in de economische modellen die niet sustainable waren op de lange termijn. Doordat geld de prikkel is, werd er nooit geherinvesteerd in het spel zelf. De groei van spelers stagneerde vaak met een tokendaling als gevolg. Dit zijn problemen die Castle of Blackwater heeft gesignaleerd en getracht op te lossen middels van het design van de economie en de manier hoe het spel is opgezet.

Wat zijn de tokenomics van Castle of Blackwater?

Een ander probleem waar veel P2E-games mee te maken hebben is dat het token wordt uitgerold terwijl het spel nog niet optimaal is vormgegeven. Bij veel projecten is er dan ook geen duidelijk use-case. Castle of Blackwater vindt daarom dat hun token pas dient te worden uitgegeven als het spel daadwerkelijk goed speelbaar is. Hiermee zal het token dan ook een utility hebben. Het project gaat in de toekomst twee tokens uitbrengen. De tokenomics worden daarnaast pas aangekondigd als het spel zich in een verder stadium van ontwikkeling bevindt.

$COBE

Dit token zal fungeren als de primaire hold token van het project. Holders kunnen genieten van voting power en invloed. COBE kan worden verdiend door games te winnen en daarnaast zal het token worden gedistribueerd onder actieve leden. Ook is dit het primaire token die wordt gebruikt voor het aanschaffen van NFT’s, het kopen van land en het staken binnen het ecosysteem.

$COBS

Dit token wordt beschouwd als het ‘fun’-token. Door simpelweg games te spelen kan je deze tokens al verdienen. Ook worden deze tokens ingezet in de Bidding Room, eveneens als het aanschaffen van cosmetics. De bovenstaande informatie omtrend de tokens is een uitgangspunt, Castle Of Blackwater zal tijden de Beta en Alpha het optimale model zoeken om sustainable te kunnen zijn en blijven. Het gehele tokenomics model dat gepland staat zal hier uitsluitsel over geven.

De NFT’s van Castle of Blackwater

NFT’s van de Protector-faction zijn het goedkoopst vanwege de coöperatieve strategie die is geïntegreerd in de gameplay. Het is om deze reden daarom het makkelijkst om tokens te verdienen. Wel is het beloningspotentieel lager dan andere factions. Dit staat in contrast met de Satanic-faction en de Forgotten-faction, waarbij het veel leuker en moeilijker is om tokens te verdienen. De NFT’s van deze factions zullen daarom ook duurder zijn om aan te schaffen.

Het team van Castle of Blackwater is van plan om de NFT-verkopen te gebruiken om de game verder te ontwikkelen. Tot nu is alles namelijk bekostigd vanuit eigen vermogen. Als beloning krijgen de eerste NFT-holders echter toegang tot de alpha-versie van het spel. Daarnaast krijgen alle NFT-holders de kans om feedback te geven aan het team. Ook kunnen de eerste NFT-holders hun NFT’s staken.

In de initiële (Generation X) verkoop zullen er 6000 Protector NFT’s, 2000 Satanic NFT’s en 1000 Forgotten NFT’s in de verkoop gaan. Dit verdeeld over 3 verkoop momenten, nu zijn de eerste 600 (Genesis) NFT’s al aangeboden. Van het geheel zullen 450 NFT’s worden gereserveerd voor giveaways, competities en vrijwilligers. De eerste generatie verkoop zal 8550 NFT’s bedragen.

Zoals vermeld is er een optie om NFT’s te staken. Een Protector NFT verdiend 1 credit per 24 uur, een Satanic NFT verdiend 2 credit per 24 uur en een Forgotten NFT verdiend 3 credits per 24 uur. Op basis van het totaal aantal credit zal er een token-airdrop volgen. Hierbij zal 5% van de totale supply beschikbaar worden gesteld. Het is tevens mogelijk om meerdere NFT’s te staken.

De technische aspecten van Castle of Blackwater

Efficiëntie, beveiliging en toegankelijkheid zijn de voornaamste prioriteiten bij het design van de technische infrastructuur. Vanwege de robuuste blockchain van Ethereum, heeft het team besloten om de NFT’s te lanceren op deze blockchain. Het is echter nog niet duidelijk op welk platform de game het beste kan gaan runnen. Het team heeft na onderzoek besloten om te gaan bouwen op de layer-2 blockchain van Polygon. Een reden hiervoor is de lagere gasfee. Hierbij gebruikt het project de standaard ERC-721 voor de NFT’s. In de toekomst wordt ook de ERC-1155 standaard gebruikt.

De web 3.0 infrastructuur zal worden gehost op Amazon Web Services. Ook zullen er op termijn verschillende wallet worden geïntegreerd, zoals Metamask.

De roadmap van Castle of Blackwater

De eerste verkoop van de NFT’s is in Q2 al gebeurd, de zogeheten Genesis collectie. Dit zijn de eerst beschikbare NFT’s van het project die met een oplage van 600 stuks op de markt zijn gebracht. Een klein deel hiervan wordt nu wekelijks aangeboden via een veiling, de rest is al uitverkocht tijdens de eerste mint. De overige NFT’s komen richting het uitbrengen van het spel op de markt. In het begin van Q3 zal het staking-protocol worden gelanceerd en de bouw van het spel staat in Q3 en Q4 gepland, zodat er einde Q4 een Alpha versie van het spel voorhanden is om te testen. Vervolgens zullen de tokenomics worden gedesigned in Q4 van dit jaar, waarna deze in het begin van 2023 zullen worden gelanceerd. Rond die tijd zal de game speelbaar zijn.

Voor meer informatie over het project, ga naar:

Twitter: https://twitter.com/Blackwater_Town?

Website: https://www.castleofblackwater.com/

Discord: https://discord.gg/MNp5BC3FAd

Nederlands Web3 Discord-kanaal: https://discord.gg/XKPfKp9pZm

Instagram: https://www.instagram.com/castleofblackwater

Disclaimer: Dit is een betaald persbericht. Lezers moeten hun eigen onderzoek doen, voordat ze acties ondernemen met betrekking tot het gepromote bedrijf of een van zijn genoemde ondernemingen of services. CryptoBenelux is niet verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies dat veroorzaakt is door of in verband met het vertrouwen in goederen, diensten of inhoud die genoemd zijn in het persbericht.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!