Onderzoek toont veranderend perspectief van investeerders aan

The Economist heeft onlangs een rapport gepubliceerd waarin het een mooie toekomst heeft geschetst voor de acceptatie van cryptocurrencies. Hierbij gaven de respondenten van het onderzoek aan dat ze anticiperen op een groeiende vraag in de nabije toekomst.

Economist Impact publiceerde bevindingen van zijn ‘Digimentality Report’, waarin hij inging op het vertrouwen van de consument in digitale betalingen en de struikelblokken die de digitalisering van elementaire geldfuncties hebben belemmerd. De verkregen gegevens bieden stof tot nadenken en perspectief, omdat het trends vergelijkt uit eerdere enquêtes over dit onderwerp die in 2020 en 2021 zijn uitgevoerd.

Het consumentenonderzoek werd in begin 2022 door 3.000 consumenten ingevuld, waarbij de helft van de respondenten in ontwikkelde economieën woonde. Hieronder vallen de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zuid-Korea, Australië en Singapore. De andere helft waren respondenten afkomstig uit ontwikkelingslanden, waaronder Brazilië, Turkije, Vietnam, Zuid-Afrika en de Filippijnen.

Bijna 75% van de respondenten had een tertiaire opleiding of hoger afgerond en had verschillende digitale betaalmethodes gebruikt om goederen of diensten te betalen. Ook waren er 150 institutionele beleggers en respondenten van corporate treasury management betrokken. Dit gaf inzicht over de houding van het bredere conventionele financiële systeem over dit onderwerp.

Een belangrijk uitgangspunt was het heersende sentiment van beleggers die het erover eens waren dat open-source cryptocurrencies zoals Bitcoin (BTC) of Ether (ETH) nuttig zijn als diversificatiemiddel in een portefeuille of schatkistrekening. 85 procent van de respondenten was van mening, terwijl negen op de tien institutionele beleggers en enquêteurs van Corporate treasury aangaven dat de vraag naar alle cryptocurrencies, inclusief CBDC’s en enterprise blockchains, de afgelopen drie jaar is toegenomen.

Vanuit het onderzoek kan daarnaast worden gesteld dat de opkomst van Web3 en verschillende Metaverse-projecten deze vraag kan vergroten. 74 procent van de respondenten was het er ook mee eens dat non-fungible tokens (NFT’s) een opkomende activaklasse zijn.

Een ander belangrijk punt van aandacht betreft de digitale valuta’s van centrale banken (CBDC’s). Hierbij verwacht een toenemend aantal consumenten dat hun regeringen of centrale banen tegen 2025 een werkend CBDC-systeem zou lanceren. 65 procent van de leidinggevenden die deelnamen aan het onderzoek is van mening dat CBDC’s waarschijnlijk zijn ter vervanging van fysieke fiat-valuta’s in hun landen waar ze actief zijn.

De verordening werd geïdentificeerd als het belangrijkste obstakel dat institutionele beleggers of bedrijfstreasuries ervan weerhield cryptocurrencies te gebruiken. 35 procent van de respondenten noemde marktvertrouwen of begrip van de ruimte als een obstakel, een duidelijke afname in perceptie ten opzichte van de 47 procent uit het onderzoek van 2021.

Dit weergalmde de gevoelens van de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen, die in mei 2022 haar opmerkingen over het beleid en de regelgeving voor digitale activa uitpakte. Ze merkte barrières op die de toegang tot cryptocurrencies beperkten, waaronder financiële educatie en technologische middelen.