Blockchain en digitale content – Po.et lead, David Turner vertelt ons meer

Uitdagingen op het gebied van bescherming en monetarisering van digitale content

De makers van digitale content staan voor de uitdaging om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk gebruikers de content legaal consumeren en tegelijkertijd om de inhoud te beschermen tegen illegaal  kopiëren en illegale herdistributie. De grootste uitdaging is naar waarschijnlijkheid om de waarde van content uit te drukken in geld: veel sites die ‘’premium content’’ publiceren, vereisen dat gebruikers eerst betalen om toegang te krijgen tot de inhoud, bijvoorbeeld door een abonnement te nemen. Dat is momenteel de meest gebruikte maatregel om piraterij tegen te gaan. Momenteel doen grote multinationals, zoals Ernst&Young en Forbes media LLC, onderzoek naar blockchain oplossingen om digitale content te beschermen, wat eens te meer bevestigt dat blockchain technologie een deel van de oplossing kan zijn.

David’s reis in de wereld van blockchain

Wat is een betere manier om meer over dit onderwerp te leren, dan om het met David Turner te bespreken?

David Turner is projectleider van Po.et, een blockchainproject dat zich richt op tijdregistratie (timestamping) en curatie van digitale content.

David’s reis in de wereld van cryptocurrencies begon in 2012 toen hij zich realiseerde dat er belangrijke, niet-financiële, use cases waren waarin de Bitcoin blockchain een veilige, duurzame transportlaag voor berichtenverkeer kon bieden. Hij was geïnteresseerd vanaf zijn eerste dagen dat hij zich inlas over Bitcoin, maar het was het experimenteren met projecten als Ethereum dat hem deed geloven dat andere ontwikkelaars mee zouden willen doen. Elk van de onderdelen die we samenbrengen onder “blockchain” zijn individueel spannend en hebben ons een geweldige startplaats gegeven om nieuwe coördinatiesystemen te gebruiken om een betere wereld op te bouwen, aldus David.

Hij bracht een paar jaar door met het bekijken van de technologieën die volwassen werden, terwijl hij een carrière ontwikkelde in de reclame- en publicatietechnologie, vooral omdat er nieuwe lagen voor programmeerbaarheid beschikbaar kwamen. David benadrukte dat de afgelopen tien jaar van zijn carrière was gericht op digitale media en het verschuiven van ouderwetse business modellen die absoluut zijn verpletterd door en tijdens de opkomst van het internet. David had Po.et gevolgd vanaf het begin, toen het in de ogen van de oprichters nog vrij fris was. Hij is erg enthousiast dat hij de kans heeft gehad, en nog steeds heeft, om deel uit te maken van het kernteam van medewerkers en mee te helpen de richting te bepalen voor waar ze naartoe gaan.

Piraterij schaadt alle industrieën

De wereld is zeer digitaal geworden. Dit heeft veel mogelijkheden gecreëerd op het gebied van snelle en eenvoudige communicatie, opslag van digitale inhoud en de distributie ervan en nog veel meer.  Aan de andere kant is piraterij op het gebied van digitale content een probleem geworden van ongekende grote. De content is gemakkelijk te delen op het internet in een mate die het bijna onmogelijk maakt om piraterij een halt toe te roepen. Het eindresultaat is een enorme inkomstenderving voor de makers en eigenaars als gevolg van een inbreuk op het auteursrecht. Piraterij heeft een directe invloed gehad op elke sector, van muziek tot juridische en bouwkundige zaken. David verklaarde dat onze huidige bedrijfsmodellen niet in staat zijn geweest om even snel te reageren als de technologie zich heeft ontwikkeld en dat zal niet stoppen.

Content makers zijn het begin van de supply chain die we hebben in mega-industrieën zoals entertainment en hebben daarom het meeste te verliezen in termen van geld. Simpelweg omdat elke laag weinig transparantie biedt. Po.et bestaat om de mogelijkheden te creëren om efficiënter te coördineren en betere waarde ontdekkingsmechanismen te helpen tot stand te brengen, zodat we samen bouwen aan een omgeving waarin het winstgevend wordt om positief bij te dragen in plaats van er tegen te strijden.

Op de vraag of de illegale verspreiding van digitale content kan worden verminderd door middel van technologie en of er strengere regels nodig zijn om de makers van content te redden, legt hij uit dat de technologie en de regelgeving mensen die willen profiteren van het doen van slechte dingen, niet kunnen tegenhouden. Po.et wil het goedkoper en efficiënter maken om deel te nemen aan het systeem in plaats van mensen die kwaad willen eruit te duwen. Hoe meer systemen er worden opgezet om iemand te beschermen, hoe meer mogelijkheden er ontstaan voor degenen die op zoek zijn naar de volgende maas in de wet.

Het vertrouwen is weg

Zogenaamde hoaxen bestaan al lang, dus nepnieuws is niets nieuws. Echter, Donald Trump heeft de populariteit van de termen ‘’fake news’’ en ‘’hoax’’ flink doen toenemen. Sinds zijn verkiezing zijn talloze media-artikelen als nepnieuws afgedaan. Journalistiek is sterk afhankelijk van vertrouwen en is ook onderhevig aan vooroordelen. Volgens een peiling van Knight Foundation en Gallup in 2018 is het vertrouwen in de media in de Verenigde Staten afgenomen.

Een meerderheid van degenen die werden ondervraagd zei dat ze in de afgelopen jaren hun vertrouwen verloren hadden in de media, en meer dan 30 procent van degenen die zich geïdentificeerd als op de conservatieve kant van het spectrum zei dat ze niet alleen het vertrouwen verloren hadden in de media, maar ook dat zij verwachten dat die verandering permanent zal zijn.

De Colombia Journalism Review bevestigde dit door te stellen dat het vertrouwen in de media in 2019 het dieptepunt heeft bereikt.

Het protocol

Sommige mensen hebben misschien gehoord van Po.et en hebben gelezen wat het protocol is. Maar protocollen worden over het algemeen als ingewikkelder ervaren bij mensen met een minder technische achtergrond. Voor die mensen, beschrijft David Po.et als een register voor gecureerde informatie over digitale content, die gebruik maakt van blockchain technologie, voor coördinatie bij het ontwikkelen van betere eigendoms-, ontdekkings- en monetiseringsstrategieën. Po.et is op zichzelf geen web 3.0, maar het is een protocol dat de kern van het web opnieuw zal uitvinden. Hun rol is het bieden van een gemeenschappelijke manier voor ons om op geloofwaardige wijze informatie over de content, op een voor iedereen in de wereld toegankelijke manier, te verzamelen.

Omdat het een omgeving is die afhankelijk is van curatie, was mijn eerste zorg corruptie. Daarom, heb ik David gevraagd hoe curatoren gestimuleerd kunnen worden tot hun actie en hoe corruptie voorkomen kan worden. Hij geeft aan dat ze hopen dat ze curatoren op meerdere manieren beloond kunnen worden voor hun deelname. Ze bouwen ”belonende curatiemarkten”’ die een manier bieden voor iemand die meer inhoud van een bepaald type wil verwerven, om POE tokens in een treasury te storten. Die tokens kunnen vervolgens gebruikt worden als een financiële beloning voor mensen die hoogwaardige content indienen en alle deelnemers in staat stellen samen waarde op te bouwen door middel van curatie. Door middel van curatie kan ook kwaliteit in journalisme worden beschermd. Het is namelijk de bedoeling dat een goede reputatie, verkregen door curatie, de vindbaarheid van de content zal verhogen. Daardoor biedt het protocol mogelijk ook een deel van de oplossing in het bestrijden van nep nieuws.

Po.et en Web 3.0

De echte wereld draait vandaag de dag op reputatie, maar de eerste versie van het web had geen technologie zoals Bitcoin of Ethereum die we konden gebruiken voor wereldwijde coördinatie rond identiteiten. In de nabije toekomst zullen we allemaal meerdere identiteiten hebben waaronder we voor elke context van ons leven een eigen reputatie opbouwen. Van daaruit beginnen we allemaal met het ontwikkelen van unieke reputatiesystemen en we hopen dat Po.et het standaardsysteem is voor contentmakers en curatoren.

In een uitdagende en snel evoluerende en groeiende industrie kan het succes van Po.et gedefinieerd worden als het bouwen van een beter web, waarbij de reputatie onderdeel uitmaakt van de kernprotocollen in plaats van dat het behandeld wordt als een bijkomstigheid. Het goede nieuws, om dit te bereiken, is dat we 30 jaar lang hebben geëxperimenteerd met alternatieven voor het traditionele World Wide Web en dat we het wiel niet helemaal opnieuw uitvinden. Het slechte nieuws is dat we het gedrag, dat we de afgelopen drie decennia hebben opgebouwd, proberen te veranderen en dat de technologieën die we gebruiken nog steeds in de vroege beginfase zitten van hun ontwikkeling. De missie van Po.et is dan ook om steeds stukken van waarde terug te leveren aan de wereld die ons elk een stap dichter bij ons doel op lange termijn brengen. Het zal een consistente ontwikkeling en experimenten vergen om ons daar te krijgen en ik ben erg enthousiast over de toekomst van Po.et.

De toekomst van digitale inhoud met tijdstempels

Zoals David al zei, hebben alle industrieën te maken met piraterij, wat betekent dat de inzet voor het oplossen of verminderen van de problemen zeer groot is. Po.et werkt er onder andere hard aan om een deel van de oplossing te bouwen en omdat deze open source is, kan iedereen bovenop het protocol bouwen. Samen met de grote bedrijven zoals Ernst & Young en Forbes Media LLC, die oplossingen onderzoeken en creëren, wordt het een interessante ruimte om in de gaten te houden. Zodoende kan je concluderen dat het potentieel van de blockchain wordt opgemerkt en met alle inspanningen die worden geleverd om het te gebruiken, is het vrij onvermijdelijk dat de sector een revolutie zal ondergaan door de implementatie van de blockchain technologie.

Ben je benieuwd naar het laatste crypto nieuws uit de Benelux? Klik dan hier! Je kunt ons ook volgen op Telegram.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!