Crypto regelgeving is 80% strikter geworden in 2023, aldus rapport

CryptoIn een onderzoeksrapport dat op 8 januari is gepubliceerd, onthulde blockchain-analysebedrijf TRM Labs dat bijna 80% van de rechtsgebieden wereldwijd maatregelen heeft genomen om de regelgeving in de cryptoruimte aan te scherpen. Bijna de helft van deze rechtsgebieden heeft specifiek initiatieven ontwikkeld voor verbeterde consumentenbescherming. Hoewel verschillende rechtsgebieden verschillende nationale doelen prioriteren, hebben analisten van […]

Crypto bedrijven vragen om EU-ministers om versoepelingen in de regelgeving

EU blockchainZesenveertig Europese crypto-bedrijven en -organisaties hebben de ministers van Financiën in 27 Europese landen gevraagd om enkele regelgevingsvereisten voor de crypto-industrie te versoepelen. Zo vroegen ze om gedecentraliseerde finance (DeFi)-projecten uit te zonderen van de vereisten om zich als rechtspersoon te registreren. Brief van de crypto-industrie aan EU-beleidsmakers Zesenveertig Europese crypto-bedrijven en -organisaties hebben een […]

Europese regelgevers schrappen PoW-verbod uit MiCA

Crypto Facilities MTFZoals wij eerder aangegeven hebben, zijn wetgevers van de Europese Unie (EU) druk bezig met de nieuwe wetgeving genaamd Market in Crypto Assets (MiCA). Deze verordening zal deel uitmaken van de EU-strategie voor digitale financiering en zal waarschijnlijk een aanzienlijke impact hebben op de werking van de cryptomarkt in de EU. Nu is echter duidelijk […]

Nieuwe regelgeving in Europa kan gevaar zijn voor DeFi

Crypto Facilities MTFDe nieuw voorgestelde cryptocurrency-regelgeving van de Europese Commissie vormt een specifiek risico voor de gedecentraliseerde financiële sector (DeFi), volgens de regelgevende adviseur XReg Consulting. Aangenomen door de Europese Commissie op sept. 24, heeft de voorgestelde Markets in Crypto-Assets (MiCA) -regelgeving tot doel de consumenten- en beleggersbescherming in de crypto-industrie te versterken door een reeks verplichtingen […]