Crypto regelgeving is 80% strikter geworden in 2023, aldus rapport

In een onderzoeksrapport dat op 8 januari is gepubliceerd, onthulde blockchain-analysebedrijf TRM Labs dat bijna 80% van de rechtsgebieden wereldwijd maatregelen heeft genomen om de regelgeving in de cryptoruimte aan te scherpen. Bijna de helft van deze rechtsgebieden heeft specifiek initiatieven ontwikkeld voor verbeterde consumentenbescherming.

Hoewel verschillende rechtsgebieden verschillende nationale doelen prioriteren, hebben analisten van TRM Labs ontdekt dat crypto-exchanges die opereren in landen met gevestigde vergunning- en toezichtsstructuren “lagere percentages van illegale activiteiten vertonen dan die in minder gereguleerde rechtsgebieden.”

Ondanks het ontbreken van een alomvattend regelgevingskader voor cryptocurrencies in de VS, verwacht TRM Labs cruciale uitspraken van federale rechtbanken in 2024 over de vraag of specifieke crypto-activa als effecten kunnen worden beschouwd. Het volgende werd gemeld:

“We kunnen ook verwachten dat de handhavingsmogelijkheden zullen blijven toenemen, vooral tegen mixers en andere tools die anonimiteit verbeteren.”

Analisten erkennen onzekerheden binnen de gedecentraliseerde financiële ruimte, met name met betrekking tot kwesties van verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en de praktische uitoefening van toezicht en autoriteit door regelgevers. Hoewel definitieve antwoorden op deze vragen mogelijk niet in 2024 zullen verschijnen, zegt TRM Labs dat het jaar moet worden verwacht als een moment van “implementatie en het vaststellen van normen in het volgende, hopelijk minder turbulente, hoofdstuk van digitale activa.”

De huidige positie van Amerikaanse regelgevers ten aanzien van crypto blijft onzeker, aangezien hun eerdere signalen suggereerden dat bestaande financiële wetten nog steeds van toepassing zijn op digitale activa. In december 2023 verklaarde de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) de afwijzing van het Regelgevend Verzoek van Coinbase, onder vermelding van drie redenen: bestaande wetten zijn al van toepassing op crypto-effectenmarkten, de SEC behandelt crypto-effectenmarkten via regelgeving en de noodzaak om de discretie van de Commissie te behouden bij het vaststellen van regelgevingsprioriteiten.

Desalniettemin zei de juridisch directeur van Coinbase, Paul Grewal, dat het bedrijf nog steeds zou proberen de SEC te bewegen om haar plicht om crypto-reguleringsnormen te bepalen via een andere beroepsprocedure op te geven.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!