China heeft Bitcoin-mining nooit verboden, aldus rapport

In een opvallende onthulling die wijdverspreide percepties uitdaagt, heeft Daniel Batten, een analist van de milieu-impact van Bitcoin (BTC), onthuld dat BTC-minen nooit officieel verboden was in China. Volgens Batten’s onderzoek was het zogenaamde “verbod” ondanks wijdverspreide berichten in werkelijkheid een tijdelijke opschorting, en zijn de miningactiviteiten grotendeels hervat in het hele land.

Het rapport van Batten benadrukt dat de hashrate binnen China, een maatstaf voor de rekenkracht die wordt gebruikt bij het minen en verwerken van Bitcoin, momenteel goed is voor ongeveer 15% van het wereldwijde totaal. Deze informatie staat in schril contrast met het dominante verhaal dat in mei 2021 ontstond, toen talrijke grote nieuwsmedia meldden dat de Chinese overheid een alomvattende hardhandige aanpak van crypto-transacties en miningoperaties had ingezet.

Dit is waarom Batten stelt dat de daling in de netwerk-hashrate, die van 179,2 EH/s naar 87,7 EH/s daalde – een vermindering van 51,1% – tijdelijk was en verkeerd werd geïnterpreteerd als een definitief verbod. “Als je een storende leerling bent en de directeur stuurt je van school weg, betekenen die ‘afwezigheidsdagen’ niet dat je bent geschorst. Het kan betekenen dat je tijdelijk bent weggestuurd,” legde Batten uit, gebruikmakend van een analogie om de situatie in China te verduidelijken.

Verdere onderzoeksjournalistiek ondersteunt Batten’s bewering. Zo gaven rapporten onmiddellijk na het “verbod” aan dat veel miners operationeel bleven en onaangedaan waren. CNBC en NBC rapporteerden beide over lopende miningactiviteiten binnen China. Bovendien was de miningactiviteit tegen december 2021 hersteld tot 19,1% van de wereldwijde hashrate, volgens Cambridge-gegevens, wat wijst op een aanzienlijk herstel.

“We hebben gesproken met meerdere mijnbouwbedrijven en miningdistributeurs in China. De boodschap is duidelijk: als je klein bent, nuttig en het niet gebruikt om geld uit China te halen, ben je welkom. Deze filosofie heeft Bitcoin-mining meer gedistribueerd en meer op schone energie gebaseerd gemaakt,” voegde Batten toe.

Innovatieve toepassingen van Bitcoin-mining in China omvatten naar verluidt het oogsten van verspilde hernieuwbare energie en het recyclen van warmte, wat wijst op een meer genuanceerde benadering van Bitcoin-mining dan voorheen werd begrepen. Batten merkte ook op dat lokale provinciale overheden vaak actief Bitcoin-mining ondersteunen, vooral wanneer het gaat om kleinschalige operaties die bijdragen aan lokale energieoplossingen zonder te proberen kapitaalcontroles te omzeilen.

“Als je 200-500 miners hebt en hernieuwbare-energie-mining wilt doen, ben je welkom. Dit geldt met name in Binnen-Mongolië, het Texas van China, dat veel verspilde hernieuwbare energie heeft die ze willen gelde,” verklaarde Batten en voegde eraan toe dat “China de miners terug liet komen die een specifiek doel dienden.”

Bovendien is er geen off-grid kolengestookte mijnbouw meer. “Mining is meestal hydro-elektrisch, waarvan veel sub-1MW is,” onthulde Batten. Dit is in lijn met China’s streven om tegen 2060 koolstofneutraliteit te bereiken. Zo lijkt het “verbod” op Bitcoin-mining onderdeel te zijn van een bredere inspanning om de energie-intensiteit van hoogverbruikende industrieën te verminderen.

Volgens Batten hebben westerse media deze dynamiek grotendeels verkeerd gerapporteerd. Dit misverstand heeft een vals verhaal in stand gehouden over China’s houding ten opzichte van Bitcoin-mining, dat Batten wil corrigeren. Ter ondersteuning van dit perspectief merkte Jaran Mellerud van Hashlabs op: “Er zijn nog steeds verschillende grote miners die in China opereren. De lokale overheid laat ze opereren omdat ze daar dringend economische activiteit nodig hebben.”

Deze bevindingen dagen niet alleen de weergave van het mainstream media uit over het beleid van China, maar benadrukken ook een breder patroon van misinterpretatie en sensatiezucht in de berichtgeving over de wettelijke en regelgevende status van Bitcoin-mining wereldwijd.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!