Coinbase gaat in hoger beroep tegen de SEC en gebruikt Ripple-zaak

Coinbase, een prominente speler in de cryptocurrency-sector, heeft onlangs een belangrijke stap gezet in zijn juridische strijd met de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Het bedrijf heeft een verzoek ingediend voor een tussentijds beroep, met als doel de beschuldigingen van de SEC aan te vechten. Centraal in het beroep van de exchange staat de vraag of de SEC de bevoegdheid heeft om bepaalde digitale activatransacties te reguleren onder de noemer “beleggingscontracten,” zelfs wanneer deze transacties expliciete contractuele elementen missen.

In zijn beroep maakt Coinbase gebruik van de lopende Ripple-zaak als een cruciaal referentiepunt. De Ripple-zaak, die soortgelijke beschuldigingen van de SEC over de classificatie van digitale activa omvat, heeft brede aandacht en betekenis in de industrie gekregen.

Het juridische team van Coinbase trekt parallellen tussen zijn situatie en de kwesties die in de Ripple-zaak naar voren worden gebracht, en benadrukt het belang van het vroeg aanpakken van deze vragen om duidelijke regelgeving te creëren voor het gehele cryptocurrency-ecosysteem. Door de Ripple-zaak aan te halen, probeert Coinbase de bredere implicaties van de regulerende aanpak van de SEC te tonen en de noodzaak van consistente, eerlijke behandeling in de hele industrie aan te tonen.

Gedurende zijn interacties met de SEC, beweert Coinbase dat het de regelgevende instantie te goeder trouw heeft benaderd, met als doel een constructieve dialoog aan te gaan om een gebalanceerd regelgevingskader voor crypto-innovatie in de Verenigde Staten te creëren. Het bedrijf betreurt echter dat zijn inspanningen zijn beantwoord met weerstand, gekenmerkt door gesloten deuren, wisselende standpunten en uiteindelijk juridische stappen.

Ondanks deze uitdagingen blijft Coinbase standvastig in zijn toewijding om juridische wegen te bewandelen om duidelijkheid en eerlijke behandeling binnen de crypto-industrie te bepleiten. Het bedrijf benadrukt dat zijn beroep niet alleen gaat over zijn eigen belangen, maar over het verzet tegen regulatoire overreach en het waarborgen van de rechten van de 52 miljoen Amerikanen die betrokken zijn bij crypto-eigendom.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!