Digitale euro gaat Zweedse Kroon niet verdringen, aldus centrale bank

Het aannemen van een mogelijke digitale euro zal de Zweedse kroon niet verdringen, zo zei de Zweedse centrale bank. In een stafmemo die dinsdag werd gepubliceerd, gaf de Sveriges Riksbank aan dat het voordelen ziet voor Zweden in de digitale euro. Het benadrukte de mogelijkheid van een robuuster en competitiever betalingssysteem.

De bank voegde eraan toe dat er mogelijk een kleine verschuiving zal zijn van traditionele bankdeposito’s. De Riksbank gelooft echter dat elk effect beperkt zal zijn vanwege de voorgestelde limiet op individuele bezittingen van digitale euro’s.

Het gebruik van de digitale euro zou zich kunnen uitstrekken buiten de eurozone. Hoewel het is ontworpen voor eurozone-landen, staat een voorstel toe dat niet-eurozoneleden mogelijk toetreden tot het systeem via overeenkomsten met de Europese Centrale Bank (ECB). Dit zou bewoners en bedrijven in die landen toegang kunnen geven tot de CBDC op basis van de euro op gelijke voet met die in de eurozone.

De Zweedse centrale bank minimaliseerde de impact van een mogelijke overeenkomst en betoogde dat institutionele factoren de kroon niet zullen “verdringen”. Ten eerste worden betalingen die de overheid betreffen uitgevoerd in Zweedse kronen, wat zijn positie als primaire valuta versterkt, zei ze.

“Bijvoorbeeld, aangezien we onze belastingen in Zweedse kronen betalen, geven we er ook de voorkeur aan om ons salaris in Zweedse kronen te ontvangen,” zei de Riksbank. “En wanneer bedrijven salarissen betalen, hun belangrijkste uitgaven, in Zweedse kronen, geven ze er de voorkeur aan om klanten in Zweedse kronen in rekening te brengen.”

Bovendien kunnen inwoners van Zweden digitale euro’s gebruiken, zelfs als ze nog nooit in de eurozone zijn geweest of hebben gewoond. Ondertussen kunnen bedrijven in Zweden digitale euro-betalingen accepteren, maar ze moeten deze rechtstreeks naar een bankrekening overmaken, net zoals bedrijven in de eurozone.

De Europese Centrale Bank (ECB) lanceerde vorig jaar een tweejarige planningsfase voor het digitale europroject. De doelstellingen voor deze periode omvatten het finaliseren van de regels, het kiezen van private sector partners, en het uitvoeren van tests en experimenten.

Volgens het ontwerpvoorstel van de EU, dat mogelijk zal worden herzien voordat het wordt uitgebracht, zijn de voordelen van een digitale euro aanzienlijk. Ondertussen kunnen de mogelijke nadelen van het niet hebben ervan aanzienlijk zijn. Het ontwerp geeft de ECB de autoriteit om te beperken hoeveel geld individuen in digitale vorm kunnen vasthouden. Een mogelijke limiet van tussen de 3.000 en 4.000 euro wordt besproken.

Een potentieel nadeel van de digitale euro is dat het de stabiliteit van de Zweedse kroon zou kunnen bedreigen. Hoge inflatie kan leiden tot prijsschommelingen. Als dit een probleem wordt in Zweden, zouden bedrijven kunnen overstappen op prijsstelling in euro’s. Mensen zouden er ook voor kunnen kiezen om meer van hun geld in euro’s (gezien als een stabielere valuta) te houden in plaats van in kronen. Deze “vlucht naar kwaliteit” zou de kroon kunnen verzwakken.

Verder hangt de beslissing om een digitale Zweedse kroon, of e-kroon, te lanceren af van de ontwikkeling van de digitale euro. Een e-kroon zou de positie van de Zweedse kroon binnen Zweden versterken als de digitale euro veel wordt gebruikt, volgens de bank.

Bovendien zou het gebruik maken van de technologie en regelgeving die voor de digitale euro zijn ontwikkeld de kosten en complexiteit van de lancering van een e-kroon aanzienlijk kunnen verminderen. Ten slotte zou de co-existentie van beide digitale valuta’s kunnen leiden tot soepelere grensoverschrijdende betalingen, zei ze.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!