Trump verandert van standpunt over Bitcoin

De Republikeinse Partij GOP-frontliniekandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november en voormalig president Donald Trump lijkt zijn standpunt over Bitcoin (BTC) te hebben herzien, wat een breuk markeert met zijn eerdere kritiek op cryptocurrencies.

Tijdens een recente town hall op Fox News hintte Trump op een meer welwillende houding ten opzichte van Bitcoin, waarbij hij de groeiende populariteit ervan onder de jongere generatie en het bredere publiek erkende.

De eerdere opmerkingen van de voormalig president varieerden van scepticisme tot openlijke veroordeling van Bitcoin en andere cryptocurrencies, waaronder een verbod op Petro. In 2019 uitten hij minachting voor Bitcoin, waarbij hij het afdeed als “geen geld” en kritiek uitte op de volatiliteit en speculatieve aard ervan. Evenzo labelde Trump Bitcoin in juni 2021 als een “zwendel” en gaf hij de voorkeur aan de Amerikaanse dollar als de wereldwijde valuta.

Zijn recente opmerkingen op Fox News suggereren echter een verandering van perspectief. Trump lijkt te zijn geëvolueerd in zijn opvattingen toen hij de toenemende adoptie van Bitcoin erkende. Hij merkte op dat “veel mensen het omarmen” en de gedecentraliseerde aard ervan erkennen. Terwijl hij de noodzaak van regulering herhaalde, gaf Trump aan bereid te zijn om samen te bestaan met Bitcoin als een vorm van valuta.

Sommige waarnemers schrijven de veranderende opvattingen van Trump over Bitcoin toe aan de invloed van pro-crypto-figuren zoals Vivek Ramaswamy, een voormalige Republikeinse kandidaat en voorstander van de crypto-industrie. Ramaswamy, die Trump heeft gesteund en zich heeft uitgesproken tegen door centrale banken uitgegeven digitale valuta (CBDC’s), kan een rol hebben gespeeld bij het vormgeven van de huidige houding van Trump ten opzichte van Bitcoin.

De betrokkenheid van de voormalig president bij crypto-activa Interessant genoeg is Trump ondanks zijn eerdere kritiek op Bitcoin zelf de cryptoruimte ingegaan, waarbij hij non-fungibele tokens (NFT’s) promootte en zijn eigen NFT-collectie uitbracht. Hiervoor introduceerde Melania Trump, de voormalige first lady van de Verenigde Staten, haar collectie van NFT’s getiteld “Cobalt Blue Eyes.”

Deze gedragsverandering wijst op de dynamische aard van de relatie van Trump met cryptocurrencies, die evolueert van scepsis tot betrokkenheid bij op blockchain gebaseerde activa. Over het algemeen weerspiegelen de veranderende opvattingen van Trump over Bitcoin de bredere verschuiving in houding ten opzichte van cryptocurrencies, met een toenemende erkenning van hun nut en potentieel als financiële activa.

Hoewel de opstelling van Trump blijft evolueren, duidt zijn erkenning van de populariteit van Bitcoin op een groeiende acceptatie van digitale valuta in het mainstream-discours.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!