Europese toezichthouder benoemt risico’s van DeFi in nieuw rapport

De Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) heeft een rapport uitgebracht over de ontwikkeling van gedecentraliseerde finance (DeFi) en het risico dat voortvloeit uit de toenemende acceptatie ervan.

In een rapport dat op 11 oktober werd uitgebracht, stelt de toezichthouder dat DeFi heeft geleid tot de innovatie van financiële producten die betalingen eenvoudiger maken en financiële inclusie bevorderen.

Snelheid, kosten en veiligheid

De ESMA verklaart dat de ontwikkeling van DeFi een aantal positieve aspecten op het gebied van transactiesnelheid, kosten en veiligheid tot op zekere hoogte heeft vergeleken met traditionele finance, maar voegde eraan toe dat de toepassing ervan op sommige gebieden een aanzienlijk risico met zich meebrengt. Het stelt het onderstaande:

“DeFi zou kunnen bijdragen aan een grotere financiële inclusie door gebruikers toegang te geven tot producten en diensten zonder een tussenpersoon die de toegang selectief kan beperken.”

Positief is dat het document de openheid van blockchain-technologie aanbeveelt, omdat het transacties vastlegt op onveranderlijke blokken zonder het bestaan van tussenpersonen en “centrale tegenpartijen”.

Smart contracts maakten gedecentraliseerde finance mogelijk door “innovatieve financiële producten” te creëren die variëren van termijncontracten, geautomatiseerde market makers, flitsleningen, enz.

Risico’s op de EU-markt

Ondanks de vele innovaties brengen DeFi-producten de markt op veel manieren in gevaar en trekken ze de aandacht van toezichthouders wereldwijd.

ESMA noemde het liquiditeitsrisico op financiële activa op de markt op basis van de hoge volatiliteit ervan, resulterend in verlies van beleggingen. Het verschil in liquiditeitsrisico is te zien aan de 30-daagse volatiliteit van de cryptocurrency en traditionele aandelenmarkten.

Afgezien van liquiditeitsproblemen, gaat het document verder in op het tegenpartijrisico, een gebied dat smart contracts en DeFi-projecten nog niet volledig hebben gedekt.

Van smart contracts mag worden verwacht dat ze tegenpartijrisico’s dekken, maar vanwege de inconsistenties in sommige projecten, vooral in kredietplatforms, loopt de kredietverstrekker risico als gevolg van zijn of haar onderpand.

In de afgelopen jaren hebben verschillende criminelen zich in de markt gestort. Als gevolg hiervan zijn er meerdere verliezen geregistreerd die in de miljarden lopen en de activaprijzen kelderen, waardoor een onstabiele markt voor beleggers ontstaat. De ESMA beschrijft het als volgt:

“Kwaadwillige mensen kunnen de technologie gebruiken om anoniem kwaadaardige gedecentraliseerde applicaties te creëren, die geen ander doel hebben dan gebruikers van hun geld te beroven. Door het identificeren en analyseren van Ponzi-schema’s op Ethereum schatten Chen et al (2019) dat er vóór juli 2017 maar liefst 507 Ponzi-schema’s zijn gecreëerd (hoewel ze een klein deel vertegenwoordigden, ongeveer 0,03% van alle Ethereum-contracten).”

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!