Deze drie altcoins kunnen veel volatiliteit tegenmoet zien

XRP heeft recentelijk een aanzienlijke daling in volatiliteit meegemaakt, wat heeft geleid tot niveaus die al lange tijd niet meer zijn gezien. Deze afname in volatiliteit, samen met het huidige prijsverloop, doet vermoeden dat XRP momenteel een consolidatiefase ondergaat.

Gedurende de afgelopen paar weken heeft de prijs van XRP zich vastgezet tussen twee cruciale voortschrijdende gemiddelden. Op het moment van schrijven wordt XRP verhandeld tegen een koers van $0,5214. Dit fenomeen van “vastzetten” wordt vaak gezien als een voorbode van een mogelijke toekomstige stijging in volatiliteit, omdat de prijs van het activum bekneld raakt tussen belangrijke ondersteunings- en weerstandsniveaus.

Het huidige prijsverloop van XRP duidt erop dat handelaren en investeerders zich in een staat van onbeslistheid bevinden, waarbij noch bulls noch bears volledige controle hebben. Deze evenwichtssituatie zal echter waarschijnlijk niet lang duren. Terwijl XRP blijft zweven tussen deze voortschrijdende gemiddelden, neemt de druk toe en wordt een uitbraak steeds onvermijdelijker.

Cardano op het randje

Cardano (ADA), heeft opnieuw een tegenslag ondervonden. Het digitale activum heeft niet kunnen volhouden boven een cruciaal weerstandsniveau, het 50-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA). Dit markeert de tweede keer dat Cardano heeft geprobeerd en gefaald om boven deze belangrijke drempel uit te breken. Volgens de meest recente gegevens wordt Cardano verhandeld op $0,2563, wat het dicht bij het 21-daags EMA plaatst. Dit niveau zou kunnen fungeren als potentiële steun voor ADA, maar de recente daling onder het 50-daags EMA wekt zorgen over de korte termijn koersverloop.

Het 50-daags EMA wordt vaak beschouwd als een belangrijke indicator door handelaren en analisten omdat het de algehele trend van een activum kan aangeven. Als de koers consistent boven dit niveau blijft, wijst dat doorgaans op een bullish trend, terwijl handel onder dit niveau eerder als een bearish signaal wordt gezien.

Het handelsvolume voor ADA blijft hoog, wat erop wijst dat er nog steeds aanzienlijke interesse en activiteit rondom het activum is. Daarnaast bevindt de relatieve sterkte-index (RSI), een momentumoscillator die de snelheid en verandering van prijsbewegingen meet, zich rond de 50-markering. Een RSI-waarde van 50 wordt beschouwd als neutraal, wat betekent dat ADA zich momenteel in een goede positie bevindt voor mogelijke prijsveranderingen in de nabije toekomst.

Shiba Inu in uitdagende fase

Shiba Inu (SHIB) bevindt zich momenteel in een uitdagende fase. Recente waarnemingen wijzen op een afname van de activiteit van grote houders of “whales” op de SHIB-markt. Deze verminderde activiteit kan worden gezien als een teken van afnemende interesse of een voorzichtigere benadering door belangrijke investeerders.

Op dit moment beweegt het digitale activum rond het 21-daagse exponentiële voortschrijdend gemiddelde (EMA). Deze positie is van groot belang omdat het 21-daagse EMA vaak fungeert als een kortetermijnindicator voor de prijsontwikkeling van een activum. Een aanhoudende positie onder dit niveau kan als een bearish signaal worden geïnterpreteerd, wat mogelijk verdere prijsdalingen kan aanduiden.

Een interessant aspect dat onze aandacht verdient als het gaat om de toekomst van SHIB, is de positie van de voortschrijdende gemiddelden. Normaal gesproken biedt de convergentie of nabijheid van voortschrijdende gemiddelden een kans voor het activum om te reageren, wat eventueel kan leiden tot een prijsstijging. In het geval van SHIB bevinden de voortschrijdende gemiddelden zich echter op aanzienlijke afstand van elkaar, wat de kans op zo’n reactie lijkt te verminderen. Deze afstand suggereert dat het activum waarschijnlijk zijn huidige trend zal voortzetten zonder grote omkeringen.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!