FTX-hack is een inside job? Zit SBF hier achter?

On-chain-gegevensonderzoeker Noah heeft zojuist zeer belangrijke informatie onthuld met betrekking tot de FTX-crash, nadat Oxscope een verdacht adres identificeerde dat mogelijk linkt naar de FTX-hacker.

Een on-chain data-onderzoeker, bekend als Lookonchain, onthulde in een recente tweet de naam van het adres als 0xd275e5cb559d6dc236a5f8002a5f0b4c8e610701. Volgens het rapport bevestigt een voormalige FTX-medewerker, die zijn identiteit niet wil prijsgeven, dat oxd275 zeker een connectie heeft met de FTX-hacker.

Noah bracht de verbinding tussen en FTX tot stand in zijn tweet door te vermelden dat oxd275 op 8 november grootschalige ETH-overdrachten uitvoerde, terwijl FTX tegelijkertijd de opnames van gebruikers opschortte. In een tweet onthulde thread Lookonchain dat voordat de FTX-hacker ETH dumpte, 0xd275 een groot bedrag aan USDC naar beurzen overmaakte.

Bovendien zei Lookonchain in een andere tweet dat het verdachte adres 0xd275 USDC leende van AAVE en het op 21 november naar de beurzen overmaakte. Toevalligerwijs (of geen toeval) dumpte de FTX-hacker na 20 minuten 15.000 ETH voor renBTC.

Het laat tevens zien dat 0xd275 naar de beurs gegaan is om ETH te shorten. Naast de reeks tweets op 12 november, twee uur nadat de 0xd275 stopte met handelen, begon FTX Accounts Drainer activa van de FTX Exchange te stelen en te verkopen. De FTX Accounts Drainer stopte met verkopen om 7:34:23. Een half uur later begon 0xd275 weer te handelen.

FTX-hacker en 0xd275 zijn dezelfde persoon

Met name de reeks tweets en onthullingen van Lookonchain en Noah wijzen allemaal op het feit dat de FTX-hacker en 0xd275 dezelfde mensen zijn. Verrassend genoeg kunnen cryptocurrency-beurzen zoals Bitfinex, Binance, KrakenFX en Coinbase hier nog meer duidelijkheid over scheppen, aangezien 0xd275 het via deze beurzen geld heeft opgenomen. Het lijk er iniedergeval op dat het een inside job geweest moet zijn.