SEC sprak in 2017 met Satoshi Nakamoto?

In een recente tweet suggereert Fox Business journalist Eleanor Terrett dat de Amerikaanse Securities Exchange Commission (SEC) en de beroemde durfkapitalist Tim Draper mogelijk de echte identiteit kennen van Bitcoin-bedenker Satoshi Nakamoto.

Terrett deed deze veronderstelling na het verkrijgen van een kopie van de openbare agenda van voormalig directeur Bill Hinman, waarop een ontmoeting met Satoshi en Draper staat, georganiseerd door SEC ambtenaar Valerie Szczepanik.

Het is echter belangrijk om te vermelden dat de bijeenkomst van 23 augustus 2017 geen geheim was. Op 26 augustus 2017 vertelde Draper dat hij het doelwit was van een Satoshi bedrieger die hem een tijdje voor de gek hield. Daarna publiceerde The Verge een artikel met enkele details over de ontmoeting.

Volgens het rapport waren Draper en de frauduleuze Satoshi verwikkeld in een gesprek over een nieuwe initial coin offering (ICO). De bedrieger wilde iedereen die wilde luisteren ervan overtuigen dat hij werkelijk verantwoordelijk was voor het ontstaan van Bitcoin (BTC). Een van de SEC-commissarissen zou volgens de berichten hebben geprobeerd in het Japans contact met hem op te nemen.

Destijds weigerde het bureau bij navraag commentaar te geven op de zaak, maar een onlangs gepubliceerd schema impliceert nu dat er wel degelijk gesprekken met de bedrieger hebben plaatsgevonden. Hoewel het niet met zekerheid kan worden gezegd, blijft het onbekend of de ambtenaren van de SEC zich ervan bewust waren dat ze met een fraudeur spraken. De tussen hen uitgewisselde e-mails die door The Verge zijn ingezien geven geen enkele aanwijzing dat de regelgevers zijn verhaal werkelijk geloofden.