Ripple vs. SEC: Toezichthouder deelt documenten omtrent Hinman speech

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft drie documenten ingediend die verband houden met haar verzoek aan de rechtbank voor beoordeling. De drie documenten hebben betrekking op de beruchte Ethereum-speech van Bill Hinman uit 2018, en zouden moeten bewijzen dat het privilege van advocaat en cliënt van toepassing is.

Op 14 juni 2022 beval de rechtbank de SEC om interne documenten te overleggen ter ondersteuning van haar bewering dat het privilege van advocaat en cliënt hen beschermt met betrekking tot de toespraak van Hinman.

Deze huidige inzending is onderverdeeld in drie secties. De eerste set bevat e-mails van David Frederickson waarin juridische kwesties voor de toespraak worden besproken. Het juridisch advies dat aan Hinman is gegeven met betrekking tot de toespraak is ook opgenomen in de inzending.

De tweede categorie omvat memo’s van e-mails uit juni 2018, die zijn verzonden door de raadsman van Hinman. Hinman, Frederickson en Szczepanik hebben deze e-mails ontvangen van de raadsman van Hinman, Michael Seaman. De e-mail bevat een bijlage met conceptteksten waarin het juridisch advies van verschillende afdelingen van de SEC is opgenomen.

De derde en laatste categorie van inzendingen omvat de e-mail die door Hinman is verzonden naar de TM, IM en OGC van de advocaat. Het bijgevoegde concept is vergelijkbaar met het concept dat Seaman op 11 juni 2018 naar Hinman heeft gestuurd. Het bevat ook e-mails met betrekking tot de laatste opmerkingen.

Voor context: De Amerikaanse toezichthouder heeft Ripple Labs in 2020 aangeklaagd voor het uitgeven en verkopen van niet-goedgekeurde effecten, in de vorm van XRP-tokens, aan het publiek. Ripple heeft echter betoogd dat de verkoop van XRP in overeenstemming was met de wet.

De toespraak van William Hinman in 2018, waarin hij stelde dat Ethereum geen effect is, heeft een belangrijke rol gespeeld in de zaak. De beklaagden hebben de Commissie herhaaldelijk verzocht om een ​​lijn te trekken tussen Ripple’s XRP en Ethereum’s ETH, waarbij ze dezelfde retoriek gebruiken. De rechter vond de toespraak ook “zeer relevant” voor de zaak. Dit is de reden waarom de toezichthouder er alles aan doet om deze uit de zaak te verwijderen.