Mensenrechtenadvocaten sturen brief naar Amerikaans Congres

21 mensenrechtenadvocaten uit 20 verschillende landen hebben een brief naar het Amerikaanse Congres gestuurd waarin ze Bitcoin verdedigen. Ook weerleggen zij claims van ongeveer 1.500 computerwetenschappers, software-ingenieurs en technologen. Volgens de advocaten biedt Bitcoin financiële inclusie en empowerment doordat het open en permissionless is.

In de open brief aan de Amerikaanse congresleiders wordt er door de voorstanders gewezen op het feit hoe Bitcoin en stablecoins een ongeëvenaarde toegang tot de wereldeconomie hebben geboden voor mensen in landen zoals Nigeria, Turkije of Argentinië. In die landen stort de lokale valuta namelijk in, waardoor grote groepen mensen worden afgesneden van de buitenwereld.

In de brief legden de advocaten uit dat ze gedwongen waren te reageren op claims in een andere brief aan het Amerikaanse congres die was geschreven door tegenstanders van Bitcoin. In die brief drongen de critici aan bij de wetgevers om niet toe te geven aan de druk van spelers in de crypto-sector en lobbyisten. De computerwetenschappers en hun tegenhangers beweerden dat voorstanders van crypto een regelgevende veilige haven willen creëren voor deze risicovolle, gebrekkige en onbewezen digitale financiële instrumenten.

Ook werden beweringen verworpen door de technologen dat cryptocurrencies kunnen helpen om financiële problemen op te lossen waarmee Amerikanen mee geconfronteerd worden. De advocaten zeiden dat zij zeker weten dat cryptocurrencies geholpen hebben in landen die zijn verwoest door natuurrampen. Ook in landen waar burgers onderdrukt worden, heeft Bitcoin geholpen in de strijd tegen een autoritaire overheid. Daarnaast wijzen de advocaten op de situatie in Oekraïne, waar cryptocurrencies gezorgd hebben voor een enorme hoeveelheid aan donaties.

Ondertussen benadrukken de voorstanders in hun brief die Amerikaanse beleidsmakers wil helpen inzien dat Bitcoin waardevol is voor tientallen miljoenen mensen over de hele wereld. Volgens de mensenrechtenverdedigers komen bijna alle auteurs van de anti-cryptobrief uit landen met stabiele valuta, vrijheid van meningsuiting en sterke eigendomsrechten. Ze voegden eraan toe:

“Voor de meesten in het Westen zijn de verschrikkingen van monetair kolonialisme, vrouwonvriendelijk financieel beleid, bevroren bankrekeningen, uitbuitende geldovermakings-maatschappijen en het onvermogen om verbinding te maken met de wereldeconomie misschien verre ideeën. Voor de meesten van ons en onze gemeenschappen – en voor de meerderheid van de mensen wereldwijd – zijn het dagelijkse realiteiten. Als er ‘al veel betere oplossingen in gebruik waren’ om deze uitdagingen te overwinnen, zouden we het weten.”

Tot slot werd er in de brief aangegeven dat de leiders van het Amerikaanse Congres de waarde van de technologie en de empirisch bewezen voordelen dient te onderzoeken. Ook drongen zij erop aan om beleid te ontwikkelen of te implementeren dat het vermogen om deze nieuwe technologie te gebruiken in hun mensenrechten en humanitair werk niet schaadt.