Crypto Macrotrends: Bitcoin en de aandelenmarkt

Auteur: Thomas van The Young Bitcoin Group

Bitcoin (BTC) werd voorheen gezien als een ongecorreleerde asset. Dat wil zeggen dat Bitcoin’s waardestijgingen en dalingen niet gelijk lopen met de koersverandering van de traditionele aandelenmarkt. Dit trok de aandacht van veel investeerders die opzoek zijn om hun portfolio te beschermen tegen recessies. Doordat de prijs van Bitcoin anders beweegt ten opzichte van de aandelenmarkt ondervonden investeerders prijsstijging in Bitcoin, terwijl de rest van de (aandelen) markt daalde. De sterke prijsstijging van Bitcoin over de afgelopen 10 jaar laat zien dat slechts een kleine portfolio allocatie al erg interessant is. Over de laatste jaren heeft Bitcoin steeds hogere correlaties gevonden met de aandelenmarkt. Investeerders merken dit doordat crypto portfolio’s sterk meedalen met recente crashes in de aandelenmarkt (denk aan de crash in maart 2020). Wat betekent dit voor Bitcoin, de rol die crypto speelt in onze portfolio en wat kunnen we verwachten in de toekomst?

Correlatie

Figuur 1: Bitcoin correlatie met amerikaanse tech aandelen over de jaren heen

In Figuur 1 is de correlatie van Bitcoin weergeven ten opzichte van amerikaanse tech aandelen over de jaren heen (bron: Bloomberg). Het is duidelijk te zien dat sinds 2020 de correlatie van Bitcoin consistent in het groen is en recent een record heeft verbroken door een correlatie van boven de +0.60 te ondervinden. Een correlatie van +1.0 betekent dat de prijs van Bitcoin 1 op 1 loopt met de U.S. tech aandelen (en -1.0 betekent dat de prijs exact tegenovergesteld loopt). Een correlatie van +0.60 betekent dus dat als de aandelenmarkt stijgt, Bitcoin “zeer waarschijnlijk” meestijgt. Hetzelfde geld als de aandelenmarkt crasht. 

Hoewel de correlatie van Bitcoin met de U.S. tech markt wel vaker hoog is geweest (boven de +0.40), gedroeg de correlatie zich voorheen erg variabel. Afgelopen 2 jaar zit de correlatie consequent tussen de +0.20 en +0.60, en die trend lijkt zich door te zetten met de groei aan institutionele investeerders.

Institutionele inmenging

Een waarschijnlijke oorzaak van de toenemende correlatie is de inmenging van steeds meer institutionele investeerders en bedrijven in de cryptomarkt. Hier zien we dat over het algemeen Bitcoin en andere crypto’s behandeld worden als risicovolle assets door investeerders en in een onzekere markt sneller verkocht worden (t.o.v. traditionele assets). Wat betekent dit voor Bitcoin? In de toekomst naarmate Bitcoin groter wordt en er meer institutionele acceptatie komt kunnen we verwachten dat deze trend toeneemt. Dat betekent dus ook dat in toekomstige economische recessies Bitcoin zeer waarschijnlijk ook negatieve prijs impact heeft en samen met de aandelenmarkt zal zakken in prijs. Met de huidige economische onzekerheid i.v.m. sterke inflatie en toenemende rente brengt dit dus ook risico’s met Bitcoin en de cryptomarkt op de korte termijn. 

Correlatie met de U.S. tech markt laat zien dat “Wall Street” Bitcoin behandelt als een tech/growth stock. Wat kunnen we verwachten? In tijden van hoge risico neigen investeerders weg te trekken van growth stocks, Bitcoin behandelen “ze” hetzelfde. Altcoins zijn een nog groter risico en krijgen een nog grotere klap in termen van prijs. Zolang de economie en aandelenmarkt markt onzeker zijn is het waarschijnlijk dat Bitcoin (nog) geen all-time highs zal verbreken.

Conclusie

De huidige economisch onzekere periode brengt ook een kans met zich mee. Als we Bitcoin vergelijken met de S&P 500 over de afgelopen 5 jaar dan is het duidelijk dat Bitcoin de S&P 500 ruimschoots uit presteert, zie Figuur 2, met (ongeveer) 20x gain vs. 2x gain. Historisch gezien heeft Bitcoin bewezen dat het over de langere termijn de S&P 500 uit concurreert. In een market crash zoals nu is Bitcoin wellicht een interessante optie om zo snel mogelijk weer uit deze prijzen dal te komen. 

Figuur 2: Vergelijking Bitcoin prijs vs. S&P 500

Bedankt voor het lezen van onze artikel. Ben je geïnteresseerd in meer informatie over de huidige crypto markt en hoe je daarin kan navigeren? Kom in contact met ons via onze website: https://www.theyoungbitcoingroup.com/

Je kan ons ook een berichtje sturen op Telegram: https://t.me/thomas_theYBG