Wat is Colony Lab (CLY)?

In het najaar van 2021 waren er enkele tokens die een goede run kende waaronder Avalanche (AVAX). Het ecosysteem van Avalanche groeit snel en Colony Lab kan helpen deze groei in de toekomst nog sneller te bewerkstelligen. Colony heeft namelijk een nieuwe benadering ontwikkeld voor het bouwen van nieuwe applicaties binnen het Avalanche ecosysteem. In dit artikel wordt uiteengezet welke benadering Colony heeft en wat de sleutelaspecten zijn van dit project.

Wat is het doel van Colony?

Colony probeert de wereld van de traditionele financiële markt te combineren met nieuwe financiële markten, zoals decentralized finance (DeFi). Het project is een accelerator voor het Avalanche ecosysteem, wat betekent dat het financieren van startups en jonge bedrijven makkelijk wordt gemaakt. Colony helpt hierdoor met de liquiditeit van deze bedrijven, maar ook met de veiligheid door nodes op het netwerk operationeel te maken. Daarnaast gaat Colony een index hanteren voor projecten op Avalanche.

De structuur van Colony

De structuur van Colony is gebouwd rondom twee pilaren die complementair zijn elkaar. De eerste pilaar is gebouwd rondom de standaarden van intentionele investeerders. Deze investeerders hoeven zich dus niet aan te passen aan de soms ingewikkelde markt van de cryptocurrencies en kunnen op deze manier toch de vruchten plukken van lucratieve fases van blockchain startups. Hierbij kunnen ook airdrops worden gebruikt, waarvan een percentage wordt geherinvesteerd in het fund. Dit zorgt voor een onderhouden lange termijn groei.

De tweede pilaar is de decentralized autonomous organisation (DAO) ofwel de accelerator. Hierbij staat het principe van open governance door de gemeenschap centraal. De taak van de DAO is om de liquiditeit van het Avalanche ecosysteem te vergroten, het netwerk te beveiligen via staking en groeiende assets op te sporen via de index. Daarnaast dient de DAO als de motor van Colony waarbij het de intellectuele en financiële belangen vertegenwoordigd.

De index, validator programma en LP-programma

In de index kunnen de top tien projecten van het Avalanche ecosysteem worden gevonden die zijn gerangschikt op basis van marktkapitalisatie. Dit is vooral van belang voor investeerders om snel een beeld te krijgen van goed presterende projecten binnen het ecosysteem en DeFi derivaten die gebruik maken van deze informatie.

Het validator programma op Colony werkt als volgt: 10% van het kapitaal van Colony wordt ingezet in AVAX wat vervolgens wordt gestaked. Afhankelijk van de uitkomst van stemrondes binnen het open governance protocol in de DAO, kan Colony bijdragen aan het valideren van subnets binnen het Avalanche ecostysteem.

30% van het kapitaal van Colony zal worden ingezet voor het LP-programma. Dit zorgt ervoor dat er genoeg liquiditeit wordt verschaft aan protocollen binnen het Avalanche ecosysteem.

Het belonen van de gemeenschap

Het onderliggende token van Colony is CLY. Dit is een hybride token die wordt gebruikt voor de open governance van de DAO en de liquiditeit van Colony. Deze eigenschap van CLY is uniek omdat het zowel zorgt voor machtiging en controle binnen het project. Het doel van het CLY-token is namelijk om verschillende initiatieven op één lijn te krijgen over de pilaren en een gecodificeerde harmonie te creëren tussen holders, de protocollen en de daarbinnen bevindende assets.

Holders kunnen worden beloond door het airdrop mechanisme. Doormiddel van het staken van CLY krijgen holders de gelegenheid om een divers portfolio op te bouwen binnen het Avalanche ecosysteem. Daarnaast bestaat het terugkoop mechanisme waardoor er een constante vraag ontstaat op CLY. Dit heeft positieve gevolgen voor de prijs en de actieve leden binnen de gemeenschap aangezien een deel van de CLY-tokens opnieuw aan hen worden uitgegeven.

Wat zijn de tokenomics van Colony?

De totale supply van CLY is 150 miljoen tokens, waarvan er 105 miljoen (70%) worden verkocht via private –en publieke sales. 15 miljoen (10%) is gereserveerd voor het team en 4,5 miljoen (3%) voor de adviseurs. De overige 17% van de supply is bedoeld voor het liquidity programma en stimulansen voor de gemeenschap.

Momenteel is het mogelijk om CLY te kopen via enkele centrale exchanges (CEX) of gedecentraliseerde exchanges (DEX). Door recente initial dex offerings (IDO) en initial exchange offerings (IEO) is het onduidelijk hoeveel tokens er in circulatie zijn. Een kleine 8 miljoen tokens werden aangeboden via de IDO en IEO, maar doordat CLY momenteel gestaked kan worden op de exchange MEXC Global, zal de totale circulating supply niet veel hoger zijn 8 miljoen tokens. Hierdoor is de huidige marktkapitalisatie onbekend, maar zal met deze gegevens tussen de 12 en 13 miljoen dollar liggen. De all-time high is op 12 december gezet op $2,77 en de all-time low is gezet op 17 december op $1,58.

Hoe ziet de roadmap eruit voor Colony?

In het laatste kwartaal van 2021 zal het product van Colony worden uitgebracht inclusief de private –en publieke sales, welke op het moment van schrijven al zijn geweest. In 2022 staat er veel op de planning. In het eerste kwartaal van dat jaar wordt er een begin gemaakt met het investering fund voor startups, eveneens als het liquiditeitsprogramma en de index. Ook worden de validators op de Avalanche blockchain en de subnets in deze periode opgezet. In het derde kwartaal van 2022 zal Colony evolueren naar het DAO-model op hun eigen subnet binnen het Avalanche ecosysteem. Hierbij wordt er geïntegreerd met verschillende DeFi protocollen op Avalanche, wordt het opzetten van nodes mogelijk en treed het burning mechanisme in werking. Het burnen van tokens zal er voor zorgen dat de totale supply afneemt, wat een positief effect heeft op de prijs van CLY. Tot slot zullen de twee pilaren in het eerste kwartaal van 2023 worden uitgebracht door de DAO, waardoor de lange termijn groei van het Avalanche ecosysteem kan worden gegarandeerd.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!