bitcoin blogs afbeeldingen_Tekengebied 1 kopie 13

Bitcoin en belastingen in België 2021

Als inwoner van België betaal je elke jaar inkomstenbelasting. Die betaal je in regel op alle inkomsten, waaruit die ook zouden komen. Ook dus wanneer je een inkomen vergaart uit het verkopen van cryptocurrencies, met het minen van crypto of wanneer je een professioneel handelaar bent. Helaas is er voor de Belgen onder onze lezers géén eenvoudig en vooral eenduidig antwoord. De wetgeving valt met een beetje fantasie te interpreteren in jouw eigen voordeel, of dat van de fiscus.

Feit is natuurlijk wel zo dat op dit moment quasi alle aankopen of handelen gebeuren via buitenlandse handelsplatformen waar de fiscus geen inzage heeft. Het is dus zaak dat je als investeerder een eventuele gerealiseerde meerwaarde uit eigen initiatief aangeeft.

Als Belg is het altijd mogelijk een advies aan te vragen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB). Deze dienst heeft een vragenlijst ter beschikking gesteld met 17 vragen die u alvast voor uzelf kan beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden op deze vragen kan de DVB beoordelen onder welk toepasselijk taxatieregime uw investering zal vallen. Hieronder de mogelijke opties.

Investeren als goede huisvader

Een term die vaak terugkomt, is die van de goede huisvader, of goede huismoeder natuurlijk. Want als u investeerde in een cryptomunt met het idee om jouw privévermogen te diversifiëren op lange termijn, niet enkel op spaarrekeningen of in obligaties bijvoorbeeld, dan is de gerealiseerde meerwaarde vrijgesteld van belastingen. Dat geldt overigens voor alle andere investeringen die je doet in de hoedanigheid van goede huisvader. De vraag is natuurlijk wanneer stel je handelingen als een goed huisvader? Daar is de wetgeving niet eenduidig over. Algemeen wordt aangenomen dat een buy-and-hold strategie (HODL!), dus onder deze categorie valt.

Handelen als speculant

Wie er meer handelt op regelmatige basis of afwijkend van het goede huisvadermodel, hoort volgens de fiscus in het vakje speculant. De winsten die je maakt worden beschouwd als divers inkomen en wordt tegen een vast tarief van 33% belast. Bent u actief in de crypto-gemeenschap, dan zal er sneller sprake zijn van een divers inkomen.

Professioneel trader of miner

Bent u ondertussen zo ver dat het merendeel van uw professionele tijd naar het traden of minen van cryptomunten gaat? Als er een bepaalde mate van organisatie in uw handelen terug te vinden is, dan is het ook daar “redelijk eenvoudig”. U bent dan verplicht te voldoen aan alle wettelijke en fiscale eisen van een zelfstandige activiteit of onderneming, wat zoveel wil zeggen als u aansluiten bij een sociaalverzekeringsfonds en dat u bijdragen moet leveren aan de sociale zekerheid. Afhankelijk van uw bedrijfsinkomsten wordt u belast aan de hand van de gangbare progressieve belastingtarieven, die schommelen tussen 25% en 50%.

Deze info werd voornamelijk vanop de website van de federale overheidsdienst Financiën verzameld. Bij de DVB kan je een aanvraag tot voorafgaande beslissing laten bepalen. Aan de hand daarvan zal de FOD Financiën bepalen hoe de belastingwetten op uw specifieke situatie zullen worden toegepast. Die geeft de aanvrager een rechtszekerheid want ze bindt alle diensten van de FOD Financiën. De bevindingen van deze dienst moeten dus in acht worden genomen.

Scroll naar beneden om het volgende artikel te lezen of klik hier voor het laatste nieuws. Vergeet ons tevens niet te volgen op FacebookYouTube en Telegram, zodat je altijd op de hoogte blijft van het laatste nieuws!

deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

NET BINNEN