Ripple beschuldigt SEC van het niet beschermen van investeerders

In de meest recente motie van Ripple gaf het aan dat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) de belangen van investeerders momenteel niet behartigd, terwijl het haar missie zou moeten zijn om dit wel te doen. Deze beschuldiging komt voort uit het feit dat de SEC tegen het voorstel is dat investeerders tussenbeide zouden mogen komen om hun eigen belangen te behartigen.

Zoals bekend heeft de Amerikaanse financiële toezichthouder in december 2020 een rechtszaak aangespannen tegen Ripple, waarin het de in San Fransisco gevestigde startup beschuldigt van het aanbieden van een niet-geregistreerd effect in de vorm van XRP.

Door deze rechtszaak zijn een hoop XRP-houders het slachtoffer geworden van een enorme waardedaling. Hierdoor heeft John Deaton, een XRP-houder en advocaat, in maart een motie ingediend om namens ruim 6.000 XRP-houders in te grijpen in de rechtszaak. In reactie hierop gaf Ripple aan dat het zich aansloot bij de motie en dat “tussenpersonen toestemming moeten krijgen om door te gaan met hun motie om opheldering te krijgen”.

De toezichthouder was het echter niet eens met de motie. Het gaf aan dat een dergelijke tussenkomst “een lawine van claims en bijna zeker voor onnodige vertraging, complexiteit en verwarring” zou zorgen. Tevens voerde de SEC aan dat de “Movants niet zouden voldoen aan de vereisten van een tussenkomst”, waarbij de regelgevende instantie eraan toevoegde dat rechtbanken over het algemeen dergelijke moties hebben afgewezen, aangezien het een lang gekoesterde overtuiging is dat de “SEC volledig in staat is om de belangen van beleggers adequaat te beschermen.”

ProBit

De advocaten van Ripple hebben echter een nieuwe reactie uitgegeven, waarin zij zeggen dat de investeerders tot op zekere hoogte mogen deelnemen:

“Als onafhankelijke houders, ontwikkelaars en gebruikers van XRP, die geen relatie hebben met gedaagden, hebben ze sterke en verschillende belangen in de regelgevende status van XRP.

Gedaagden steunen de deelname van de genoemde Movants in de zaak. Hoewel gedaagden zich verzetten tegen de motie van Movants om in te grijpen om een ​​vermeende klasse te vertegenwoordigen, moet de rechtbank hen toestaan ​​deel te nemen als amici met verhoogde rechten of als interveniënten met beperkte rechten.”

Daarnaast geeft de indiening de SEC ook de schuld van de enorme verliezen:

“Alleen al door haar nieuwe theorie aan te voeren, legde de SEC miljarden dollars aan directe verliezen op aan XRP-houders, droogde XRP-liquiditeit in de Verenigde Staten op en bekoelde derden ervan om door te gaan met het ontwikkelen van toepassingen voor XRP.”

De motie van 21 pagina’s benadrukt tevens dat XRP-houders “onschuldige consumenten zijn die geen band hebben met Ripple en die al de gevolgen hebben gevoeld van de ondoordachte juridische actie van de SEC. Hun verlangen om gehoord te worden is begrijpelijk en gerechtvaardigd.”

De motie beschuldigt de SEC ook van schaamteloze veronachtzaming van de belangen die de organisatie wil beschermen:

“De SEC – ondanks haar beweringen om hen te beschermen – handelt tegen hun belangen en geeft een grove verkeerde voorstelling van de omstandigheden van hun aankoop en gebruik van XRP.”

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!