Bictory: hybride exchange en crowdfunding platform

bictory logoBictory is een project bedacht en opgestart in 2019 door een nog onbekend team van ervaren ontwikkelaars en ondernemers. Ondersteund door een groep gereputeerde adviseurs is hun missie, naar eigen zeggen, eenvoudig:  “Een reeks producten ontwikkelen waarmee ontwikkelaars, liquiditeitsverschaffers, makers en handelaren op Concordium kapitaal kunnen aantrekken, crypto verhandelen en liquiditeit bieden.”  Bictory wil dat doel bereiken door het […]