Bolivia heft verbod op Bitcoin op en staat crypto-transacties via banken toe

De centrale bank van Bolivia, Banco Central de Bolivia, heeft het verbod op Bitcoin (BTC) en crypto-betalingen opgeheven, waardoor financiële instellingen transacties met digitale activa kunnen uitvoeren in een poging het betalingssysteem te moderniseren. De centrale bank verklaarde dat deze stap is gezet om Bolivia te helpen zijn worstelende economie te versterken en deze in lijn te brengen met de crypto-regels in Latijns-Amerika.

De verandering in de regelgeving markeert het einde van een verbod op het gebruik van crypto in het land dat begon in 2014. De overheid verbood banken om in december 2020 te handelen in cryptocurrencies onder Bestuursbesluit N°144/2020.

De recent goedgekeurde regelgeving staat banken toe om in cryptocurrencies te handelen via goedgekeurde elektronische kanalen. De centrale bank verduidelijkte echter dat cryptocurrencies niet worden geaccepteerd als wettig betaalmiddel. Hoewel crypto-activa verhandelbaar zijn via banken, erkent de Boliviaanse overheid ze niet als wettig betaalmiddel en zijn bedrijven niet verplicht om ze als betaling te accepteren.

In het kader van zijn Economisch en Financieel Educatieplan is Banco Central de Bolivia ook van plan een bewustwordingsprogramma voor het grote publiek op te zetten. Dit plan probeert het grote publiek te informeren over de mogelijke risico’s van cryptocurrencies en hoe ze deze verantwoord kunnen beheren.

De nieuwe wetgeving werd geïntroduceerd in samenwerking met de Eenheid Financiële Opsporingen, de Toezichthoudende Autoriteit van het Financiële Systeem en de centrale bank. De drie overheidsorganen stelden de regelgevende update op, die op 26 juni van kracht werd.

De nieuwe wetgeving brengt de cryptoregelgeving van Bolivia ook in overeenstemming met de aanbevelingen van de Latijns-Amerikaanse Financial Action Task Force, waardoor Bolivia een andere Latijns-Amerikaanse natie is die crypto adopteert om zijn economie te stimuleren.

De afgelopen jaren hebben verschillende Latijns-Amerikaanse landen te kampen gehad met een falende economie en stijgende inflatie, waardoor ze op zoek gingen naar alternatieve economische oplossingen. Bitcoin en het gebruik van cryptocurrencies zijn een van de meest populaire vormen van een nieuw economisch model geworden.

El Salvador was het eerste land in Latijns-Amerika en het enige land ter wereld dat Bitcoin naast de Amerikaanse dollar als wettig betaalmiddel aannam in 2021. Mexico erkent cryptocurrency niet als wettig betaalmiddel, maar accepteert het wel voor waardeoverdrachten en betalingen. Daarnaast belast Mexico winsten uit de verkoop van cryptocurrencies op gecentraliseerde exchanges.

Brazilië is een ander land dat pro-crypto is geworden te midden van een toename van de crypto-adoptie. Het land introduceerde in 2023 inkomstenbelastingregels, waarbij een belasting van 15% op crypto-winsten wordt geheven. Argentinië, een andere Latijns-Amerikaanse natie, heeft recentelijk een pro-Bitcoin president gekozen in een poging de hoge inflatie te bestrijden, volgend op het voorbeeld van El Salvador.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!