Coinbase daagt SEC uit voor duidelijke crypto-regelgeving

Coinbase, Inc. heeft zijn geschil met de Securities and Exchange Commission (SEC) geëscaleerd door een antwoordbrief in te dienen bij het Hof van Beroep van het Derde Circuit, waarin wordt gepleit voor duidelijke regelgeving voor de digitale activa-industrie. De zaak benadrukt de aanhoudende spanningen tussen regelgevers en de digitale activa-sector over naleving en operationele normen.

In de meest recente gerechtelijke indiening bekritiseert Coinbase het standpunt van de SEC dat bestaande regels toereikend zijn en betoogt dat de benadering van de SEC regelgevende onduidelijkheid heeft gecreëerd die schadelijk is voor de digitale activa-industrie. De indiening benadrukt een reeks acties van de SEC, die door Coinbase als inconsistent en belemmerend worden gezien, waarbij het bedrijf betoogt dat dit het vermogen om te voldoen aan onduidelijke regelgeving hindert. De beurs stelt het volgende in haar indiening:

“De SEC beweert dat haar standpunt over digitale activa nooit is veranderd, maar dat is niet waar, en het tegendeel bewijs van de SEC is niets meer dan abstracte verklaringen dat de toepassing van de effectenwetten op digitale activa afhangt van de ‘feiten en omstandigheden.”

De beurs in San Francisco voegde toe:

“Dergelijke nietszeggende verklaringen van de geldende norm zijn precies het probleem: de SEC heeft deze aanpak benut om een brede, maar slecht gedefinieerde, jurisdictie over een nieuwe en dynamische industrie te beweren, zonder vooraf zijn begrip van de wet door regels die door openbaar commentaar en pre-handhaving gerechtelijke toetsing zijn geverifieerd, te articuleren.”

Volgens Coinbase heeft de terughoudendheid van de SEC om formeel regelgeving te voeren ertoe geleid dat de industrie worstelt met een regelgevingskader dat verouderd en onwerkbaar is voor digitale activa-bedrijven. Het juridische team van Coinbase, geleid door raadsman Eugene Scalia, betoogt dat het falen van de SEC om een rationele verklaring te bieden voor zijn weigering om zijn regelgevingsproces te wijzigen, een willekeurige en grillige verwaarlozing van administratieve plichten vormt.

De brief dringt er bij het hof op aan om de SEC op te dragen om regelgeving te starten, wat zou adresseren hoe digitale activa passen binnen de federale effectenwetten en nalevingsvereisten zou verduidelijken. Deze actie wordt afgeschilderd als essentieel om ernstige schade aan de digitale activa-industrie te voorkomen en om eerlijke reguleringspraktijken te waarborgen. De indiening sluit af met:

“De SEC weerlegt nooit overtuigend de argumenten van Coinbase dat hier regelgeving vereist is onder gevestigde wetgeving. De SEC probeert een belangrijke beleidswijziging door te voeren door een nieuwe, uitgebreide en onwettige jurisdictie over de digitale activa-industrie te beweren door middel van een campagne van punitieve handhavingsacties.”

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!