Uniswap Labs ontkent dat cryptocurrencies effecten zijn in reactie op SEC’s Wells Notice

In een 40-pagina tellende verklaring op dinsdag, presenteerde Uniswap Labs aan de SEC alle redenen waarom de instantie geen juridische stappen tegen hen zou moeten ondernemen. Dit gebeurde enkele weken nadat de SEC Uniswap een Wells-kennisgeving had gestuurd, waarin het bedrijf werd gewaarschuwd voor mogelijke overtredingen van de Amerikaanse effectenwetgeving.

Uniswap Labs, de ontwikkelaar van het grootste gedecentraliseerde handelsplatform op Ethereum, stelde dat een mogelijke handhavingsactie door de SEC ongegrond zou zijn. Volgens Uniswap Labs zouden crypto tokens niet als effecten moeten worden behandeld, maar eerder als digitale bestanden, vergelijkbaar met PDF’s.

Uniswap Labs is wat te zeggen heeft tegen de SEC

In de indiening ontkende de in New York gevestigde startup krachtig de beschuldiging dat het een niet-geregistreerde beurs en makelaar runt. De reactie werd uitgegeven naar aanleiding van de aankondiging vorige maand dat de Handhavingsafdeling van de SEC Uniswap Labs een Wells-kennisgeving had gestuurd, waarin hun intentie werd aangegeven om juridische stappen aan te bevelen.

“De hele zaak van de SEC berust op de valse veronderstelling dat alle tokens effecten zijn […] Tokens zijn in feite gewoon een bestandsindeling. Ze zijn een bestandsindeling voor waarde en ze zijn niet inherent effecten. De SEC moet in wezen unilateraal de definities van beurs, makelaar en investeringsovereenkomst veranderen om te proberen vast te leggen wat we doen.” Benadrukte Marvin Ammori, hoofdjuridisch adviseur van Uniswap Labs

Marvin Ammori, de hoofdjuridisch adviseur van Uniswap Labs, heeft aan verslaggevers gemeld dat de SEC de definitie van een beurs zou moeten heroverwegen om jurisdictie over Uniswap vast te stellen.

Volgens Ammori zou Uniswap specifiek moeten worden aangepast voor effectenhandel volgens de huidige definitie.

‘Zwakke’ en ‘ongefundeerde’ standpunten

Volgens Gary Gensler, voorzitter van de SEC, opereren gedecentraliseerde beurzen niet werkelijk op een gedecentraliseerde wijze en vallen daarom onder de jurisdictie van de toezichthouder. Hij heeft ook benadrukt dat verschillende digitale activa, die niet geregistreerd zijn als effecten, onderhevig zijn aan SEC-regelgeving.

Uniswap heeft betoogd dat UNI-tokens, de governance-tokens van Uniswap, niet als effecten moeten worden beschouwd. Ze stellen dat de distributie van tokens niet voldoet aan de criteria van de Howey-test, een juridisch kader dat wordt gebruikt om investeringsovereenkomsten te beoordelen op basis van een uitspraak van het Hooggerechtshof.

Het bedrijf heeft ook de bewering van de SEC betwist dat LP-tokens, een specifiek soort token dat gebruikers ontvangen wanneer ze investeren in een Uniswap-pool om de handel in verschillende tokens te vergemakkelijken, als effecten moeten worden geclassificeerd.

“De LP-token wordt gebruikt als een boekhoudkundig hulpmiddel om bij te houden welke activa de gebruiker heeft verstrekt aan het slimme contract en eventuele vergoedingen die de gebruiker heeft verdiend op zijn liquiditeit […] Met andere woorden, de LP-tokens worden niet uitgegeven voor investeringsdoeleinden, maar eerder als boekhoudkundige tools, en zijn daarom geen effecten.” Aldus Uniswap.

In april diende Consensys zijn eigen rechtszaak in in een poging om de actie van de SEC voor te zijn door te beweren dat de toezichthouder zijn bevoegdheid had overschreden. Het tien jaar oude crypto-bedrijf verklaarde dat zijn rechtszaak een reactie was op drie dagvaardingen die het voorgaande jaar waren uitgegeven en een Wells-kennisgeving van de SEC waarin werd beweerd dat het bedrijf de federale effectenwetten had overtreden.

Wat staat er in de Wells-kennisgeving van Uniswap?

De indiening van dinsdag verhelderde de beschuldigingen van de SEC in haar aankomende handhavingsactie tegen Uniswap Labs. De toezichthoudende instantie richt zich zowel op Uniswap’s inheemse UNI-token als op liquiditeitsverschaffer (LP)-tokens.

LP-tokens zijn cruciaal voor het functioneren van zogenaamde “geautomatiseerde marktmakers” zoals Uniswap. Gebruikers die activa bijdragen aan de handelspools van het protocol ontvangen LP-tokens als ontvangstbewijs.

Volgens de Wells-reactie van Uniswap Labs beweert de SEC dat LP-tokens investeringsovereenkomsten zijn die in strijd zijn met effectenwetten. Uniswap Labs verzet zich tegen dat argument en stelt dat LP-tokens niet vallen binnen de kaders van de toezichthouder, maar eerder dienen als “boekhoudkundige hulpmiddelen”.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!