Toekomst van Ethereum ETF hangt in balans na mededeling SEC

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een belangrijke mededeling uitgegeven met betrekking tot de goedkeuring van een Ethereum Exchange-Traded Fund (ETF). De mededeling, aan het licht gebracht door financieel advocaat Scott Johnson, benadrukt de kritische toetsing waarmee de voorgestelde ETF te maken heeft. Bovendien belicht het mogelijke hindernissen op weg naar goedkeuring.

De SEC zal debatteren over ETH-classificatie vóór beslissing over Ethereum ETF op de spotmarkt Johnson, een vooraanstaande figuur in de crypto-wereld, nam het woord op het sociale mediaplatform X om de inhoud van de officiële mededeling te onthullen. Hij verklaarde: “Ik ben me ervan bewust dat dit wijdverspreid wordt beschouwd als een mogelijkheid, maar dit is uw officiële mededeling dat de SEC de vraag over de beveiliging voor ETH overweegt in deze aanstaande spot ETF-bestelling.”

De kern van de zaak draait om de vraag of de voorgestelde Ethereum ETF in overeenstemming is met regelgevende normen. Dit houdt met name rekening met de classificatie van het beleggingsproduct onder Nasdaq Rule 5711(d) als Commodity-Based Trust Shares. Bovendien benadrukte Johnson de verplichting van de SEC onder 15 U.S.C. 78s(b)(2)(B) om kennisgeving te geven van de gronden voor de in overweging te nemen afkeuring, waarbij hij zich zorgen maakte over de onderliggende activa van de Trust en hun classificatie.

De officiële mededeling, zoals geciteerd door Johnson, luidt: “Overeenkomstig Sectie 19(b)(2)(B) van de Wet verstrekt de Commissie kennisgeving van de in overweging te nemen gronden voor afkeuring. De Commissie stelt procedures in om aanvullende analyse mogelijk te maken van de consistentie van de voorgestelde regelwijziging met Sectie 6(b)(5) van de Wet.”

Specifiek onderzoekt de SEC of de Ethereum Trusts hun voorstel op de juiste wijze hebben ingediend om de aandelen te noteren en te verhandelen, rekening houdend met de aard van de onderliggende activa en hun naleving van regelgevende normen. Johnson’s onthulling werpt licht op de mogelijke struikelblokken voor het goedkeuringsproces van de Ethereum ETF.

In een X-thread merkte hij op: “Het voor de hand liggende doel is om mogelijk af te wijzen op basis van het feit dat deze spotaanvragen onjuist zijn ingediend als commodity-based trust shares en niet in aanmerking komen als ze een beveiliging aanhouden.” Bovendien benadrukte hij het tegenstrijdige standpunt van de SEC over de goedkeuring van de Spot Bitcoin ETF en de beslissing over de Ethereum ETF.

Johnson benadrukte dat de SEC nooit de classificatie van de Bitcoin Spot/Futures ETF’s in twijfel heeft getrokken, terwijl dit bij ETH ETF’s precies het tegenovergestelde is. De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en de acties van Consensys tegen de SEC dragen echter ook bij aan het stellen van deze vragen.

De CFTC heeft altijd beschouwd ETH als een grondstof, terwijl de SEC overwoog om het als een beveiliging te verklaren op verzoek van Prometheum. Ondertussen heeft Ethereum-ontwikkelaar Consensys vorige maand een rechtszaak aangespannen tegen de SEC. Het bedrijf drong er bij de toezichthouder op aan om ETH niet als een beveiliging te labelen.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!