Waarom verplaatst El Salvador Bitcoin-activa naar koude wallets?

El Salvador, een land dat zichzelf profileert als een toonaangevende Bitcoin-natie, neemt maatregelen om een groot deel van zijn Bitcoin-activa te beveiligen. Dit omvat de overdracht ervan naar koude wallets en het opslaan ervan in fysieke kluizen binnen het nationale grondgebied. President Nayib Bukele heeft aangekondigd dat een aanzienlijk deel van de Bitcoin-activa van het land naar een koude wallet wordt verplaatst, als onderdeel van een grotere strategie voor veilig asset management.

Deze stap wordt ondersteund door de installatie van een fysieke kluis binnen het land om de veiligheid van de koude wallet te waarborgen. President Bukele beschouwt dit initiatief als de eerste “Bitcoin spaarpot” van El Salvador en benadrukt het belang van robuust activabeheer en veilige opslagpraktijken.

De beslissing van El Salvador om Bitcoin-activa over te zetten naar koude wallets weerspiegelt de voortdurende inzet van het land om cryptocurrencies te integreren in de nationale economie. Deze strategische zet onderstreept de actieve benadering van El Salvador in het omarmen van digitale valuta en het verkennen van innovatieve oplossingen voor economische vooruitgang.

Deze stap van El Salvador onthult verschillende belangrijke aspecten. Allereerst bevordert het de transparantie door Bitcoin-activa voor iedereen traceerbaar te maken, wat vertrouwen opbouwt dat de activa niet worden herverplaatst of uitgeleend. Ten tweede toont het de expertise van het land in het effectief beheren van digitale activa, wat getuigt van een diepgaand begrip van de werking van Bitcoin.

Ten derde, door ervoor te kiezen de activa vast te houden in plaats van ze te verplaatsen of te verhandelen, toont El Salvador vertrouwen in de robuustheid van de Bitcoin-technologie. Ten slotte versterkt het de betrouwbaarheid van de Bitcoin-activa van El Salvador en positioneert het land zichzelf als een solide speler binnen de crypto-industrie.

Bitcoin Maxi pleit voor een upgrade van de kredietbeoordeling

De beslissing van El Salvador om de Bitcoin-standaard te omarmen resulteerde in een aanzienlijke verlaging van de kredietbeoordeling door wereldwijde instellingen, maar sinds de invoering van Bitcoin-reserves heeft het Latijns-Amerikaanse land zijn schulden beter kunnen beheren.

Max Keizer, een Bitcoin-maximalist, merkt op dat er een belangrijke verschuiving gaande is en dat kredietbeoordelingsbureaus moeten erkennen dat Bitcoin fundamenteel de kwaliteit van het financiële onderpand van een land verandert. Hij suggereert dat dit kan leiden tot een upgrade van de kredietbeoordeling naar investment grade (IG) in de nabije toekomst en benadrukt ook een ‘speculatieve aanval’ tegen de fiatvaluta van El Salvador, waarbij hij wijst op de maatregelen van president Nayib Bukele om de Bitcoin-reserves van het land te versterken.

Keizer voorspelt dat met groeiende reserves de kredietwaardigheid van El Salvador zal stijgen, wat zal resulteren in lagere leenkosten, en introduceert het concept van ‘Vulkaanobligaties’ als een katalysator voor deze transformatie. Hij verwacht dat met een groeiende Bitcoin-basis en de mogelijke uitgifte van Vulkaanobligaties de kredietbeoordeling van El Salvador zal verbeteren, wat uiteindelijk zal leiden tot lagere leenrentetarieven, een hogere onderpandwaarde en een verlaging van de leen-/eigen vermogen-ratio.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!