Law Commission onderzoekt crypto als eigendom in Engeland

Een uitgebreid evaluatieproces met betrekking tot juridische hervormingen op het gebied van cryptocurrencies gaat door in Engeland en Wales. Dienovereenkomstig heeft de Law Commission een belangrijke stap gezet in het bepalen van het juridische kader voor cryptocurrency. Het consultatieproces dat is gestart voor het classificeren van crypto-activa als eigendom zal een cruciale rol spelen in het vormgeven van toekomstige regelgeving.

Law Commission werkt aan cryptocurrencies en NFT’s

De Law Commission, een onafhankelijk juridisch orgaan, heeft discussies geïnitieerd over conceptwetgeving die tot doel heeft cryptocurrency officieel te erkennen als eigendom. Deze beweging volgt op een rapport dat vorig jaar is voorbereid over digitale activa en benadrukt het vermogen van cryptocurrencies en NFT’s om eigendomsrechten te concretiseren. Stakeholders worden verwacht hun meningen in te dienen vóór 22 maart.

Volgens de verklaring van de Law Commission is “het vaststellen van persoonlijke eigendomsrechten van groot belang, vooral in scenario’s zoals faillissement of illegale activabezit inbeslagname.” Echter, omdat digitale activa niet volledig passen in traditionele categorieën van persoonlijk eigendom, is het oplossen van juridische onzekerheden op dit gebied van betekenis.

Naast deze inspanningen werkt de Law Commission aan een lopend project op het gebied van internationaal privaatrecht met betrekking tot digitale activa en elektronische handelsdocumenten, en wacht op bijdragen van belanghebbenden. Deze dubbele aanpak benadrukt de noodzaak van het creëren van juridische kaders die geschikt zijn voor de complexiteit van de cryptowereld.

Stap kan belangrijk zijn voor andere rechtsgebieden

In een tijdperk waar de grenzen tussen fysieke en digitale activa steeds meer vervagen, dient de stap van de Law Commission als een belangrijk voorbeeld van hoe technologische vooruitgang moet worden aangepakt in het juridische veld. Het erkennen van digitale activa als eigendom geeft aan dat er stappen moeten worden genomen om vooruitstrevende regelgevingen te vormen en stimuleert de creatie van een duidelijk kader om onzekerheden in de sector op te lossen.

We kunnen de initiatief van de Law Commission beschouwen als een belangrijke stap in het aanpakken van de complexiteiten rond digitale eigendomsrechten. Met de deelname van belanghebbenden en expertmeningen is het plan om een solide basis te leggen voor een veiligere en rechtvaardigere digitale economie. Anderzijds kan de beweging ook dienen als een leidraad voor juridisch werk in andere landen.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!