Nederlandse overheid introduceert nieuwe crypto wetgeving

De Nederlandse overheid heeft aangekondigd dat er maatregelen worden genomen om consumenten te beschermen tegen cryptobedrijven. Zo mogen de bedrijven geen misleidende reclame maken en moeten kopers van crypto waarschuwen voor mogelijke risico’s van crypto-activa. Daarnaast zullen er extra regels voor witwasbestrijding en terrorismefinanciering van toepassing zijn op cryptobedrijven. Minister Kaag van Financiën heeft dit voorstel met goedkeuring van de ministerraad ingediend.

Consumentenbescherming staat centraal in de nieuwe eisen voor cryptobedrijven. Ze mogen geen misleidende reclames meer maken en moeten potentiële kopers juist informeren. Ook moeten ze duidelijk waarschuwen voor de risico’s die verbonden zijn aan cryptotransacties. Kopers krijgen nu ook toegang tot het witboek, vergelijkbaar met een prospectus, van cryptomunten en producten. Bovendien moeten cryptobedrijven en uitgevers van stablecoins een vergunning hebben om actief te zijn op de Europese markt.

Wat betreft witwasbestrijding worden er aanvullende regels ingevoerd. De uitvoeringswet Transfer of Funds Regulation (TFR) verplicht cryptobedrijven om bij cryptotransacties informatie van zowel de verkoper als de koper te verzamelen, mee te sturen en te bewaren voor bevoegde autoriteiten. Hierdoor worden cryptotransacties beter traceerbaar.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zal voortaan toezicht houden op crypto’s en cryptobedrijven, naast De Nederlandsche Bank (DNB). De AFM zorgt ervoor dat de handel in crypto’s volgens de regels verloopt en dat cryptobedrijven voldoende bescherming bieden aan consumenten. DNB zal tevens toezicht houden op de uitgifte van stablecoins en controleren of deze daadwerkelijk worden gedekt.

De Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) is op 29 juni 2023 in werking getreden en zal geleidelijk worden ingevoerd. Het grootste deel ervan wordt van kracht vanaf 30 december 2024, evenals de Transfer of Funds Regulation (TFR). Maatregelen met betrekking tot stablecoins zijn al van toepassing vanaf 30 juni 2024. De ministerraad heeft ingestemd met het sturen van de wetsvoorstellen MiCA en TFR ter advies naar de Raad van State. Daarna volgt de parlementaire behandeling.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!