Gensler: Handhavingsmaatregelen voor crypto gedreven door “breed scala aan niet-naleving”

Het House Financial Services Committee van de Verenigde Staten zal horen hoe de Securities and Exchange Commission (SEC) haar toezicht en regels aanpast om gelijke tred te houden met technologische ontwikkelingen, waaronder cryptocurrencies en kunstmatige intelligentie.

SEC-voorzitter Gary Gensler zal uiteenzetten hoe de Amerikaanse toezichthouder voor effecten haar regels bijwerkt om aan te sluiten bij “de technologie en bedrijfsmodellen van de jaren 2020.” Zoals gebruikelijk zijn de openingsopmerkingen van Gensler gepubliceerd voor de hoorzitting op 27 september, waarin de bredere rol van de SEC bij het toezicht op effecten en beurzen in de Verenigde Staten wordt besproken.

Er is bijzondere interesse in de benadering van de SEC ten aanzien van de cryptosector, die kritiek heeft gekregen vanwege haar “reguleren door handhaving”-benadering die innovatie en adoptie in Amerika zou hebben belemmerd.

Gensler zal zich direct richten op twee gebieden van opkomende technologie, namelijk voorspellende gegevensanalyse en cryptocurrencies. De voorzitter van de SEC zal benadrukken dat beleggers en uitgevers die betrokken zijn bij “crypto-activa-effectenmarkten” bescherming verdienen die wordt geboden door effectenwetten.

Met betrekking tot de oprichting van de Securities Act van 1933 zei Gensler dat het Amerikaanse Congres besloot om een lijst op te nemen van meer dan 30 items in de definitie van een effect, waaronder de term “beleggingsovereenkomst.”

“Zoals ik eerder heb gezegd, zonder vooroordeel over een specifieke token, voldoet het overgrote deel van de cryptotokens waarschijnlijk aan de test voor beleggingsovereenkomsten.”

Gensler zal het House Financial Services Committee vertellen dat het standpunt van de SEC dat de meeste cryptocurrencies onderhevig zijn aan effectenwetten ook betekent dat tussenpersonen zoals beurzen, makelaars en handelaren zich aan deze wetten moeten houden.

De voorzitter van de SEC suggereert dat de bredere industrie zich schuldig heeft gemaakt aan “wijdverbreide niet-naleving van de effectenwetten,” wat heeft geleid tot een aantal handhavingsmaatregelen. Gensler voegde eraan toe dat de SEC heeft geprobeerd de sector van “crypto-effectenmarkten” aan te pakken via regelgeving.

Dit omvatte een heropeningspublicatie die in april 2023 werd gepubliceerd en de toepasbaarheid van bestaande SEC-regels op platforms die cryptocurrencies verhandelen, inclusief gedecentraliseerde financiële (DeFi) protocollen, benadrukte. In de publicatie stonden ook verdere richtlijnen voor systemen die zouden vallen onder een nieuwe voorgestelde definitie van een exchange.

“Terwijl onze huidige regel voor bewaring van beleggingsadviseurs al van toepassing is op crypto-fondsen en effecten, zou onze voorgestelde bijwerking ervan alle crypto-activa dekken en de bescherming verbeteren die gekwalificeerde bewaarders bieden.”

Volgens de voorzitter van de SEC hebben voorspellende gegevensanalyse en kunstmatige intelligentie een “transformatief tijdperk” teweeggebracht, wat efficiëntie in de hele economie stimuleert. De mogelijkheden van de technologie hebben het potentieel om financiële inclusie en gebruikerservaring te vergroten, maar ze brengen ook risico’s van exploitatie met zich mee.

“Dit roept ook de mogelijkheid op dat conflicten kunnen ontstaan, bijvoorbeeld als adviseurs of makelaars hun belangen boven die van hun investeerders plaatsen.”

In de toespraak van Gensler wordt ook melding gemaakt van een voorstel van de SEC in juli 2023 dat bedrijven zou verplichten conflicten of belangenverstrengelingen te analyseren die voortvloeien uit het gebruik van voorspellende gegevensanalyse om met investeerders te communiceren. Deze mogelijke conflicten moeten worden geëlimineerd of geneutraliseerd door de betrokken bedrijven.

Het blijft nog te bezien of Gensler zal reageren op lopende juridische geschillen met Coinbase en Binance.US, twee in de VS gevestigde cryptocurrency-exchanges waartegen de toezichthouder een reeks vermeende schendingen van effectenwetten heeft aangevoerd.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!