Hayes voorspelt dat er dit jaar nog een Bitcoin-bull-run komt

Arthur Hayes, econoom en voormalig CEO van Bitmex, heeft voorspeld dat er later dit jaar een Bitcoin (BTC)-bull-markt zal aanbreken naarmate de economische variabelen in de VS verslechteren. In zijn artikel “Geduld is mooi” verandert Hayes zijn eerdere aanbevelingen over het afwachten van crypto-investeringen. Voor hem is de bestemming van de wereldeconomie duidelijk, zelfs als het pad kan veranderen door externe invloeden. Hayes verklaarde het volgende:

“Geld bijdrukken, yield curve control, bankfaillissementen, enzovoort, zullen allemaal plaatsvinden, te beginnen in Amerika en uiteindelijk uitbreidend naar alle belangrijke fiat-geldsystemen… Ik geloof dat het vuurwerk en de echte bitcoin-bull-markt zullen beginnen in het laatste kwartaal van dit jaar en het begin van het vierde kwartaal.”

Onder de factoren die deze bloeiende nieuwe periode voor Bitcoin zullen veroorzaken, noemt Hayes de stijging van de inflatiecijfers – die hij ook misleidend vindt – en de daaropvolgende renteverhoging, aangezien de nationale schuld zijn aantrekkingskracht op buitenlandse investeerders verliest.

Hayes voorspelt daarnaast dat de Amerikaanse Federal Reserve er niet in zal slagen om de inflatiecijfers naar 2% te brengen, en dit zal ertoe leiden dat ze de rente blijven verhogen om de hernieuwde opkomst van de kerninflatie te bestrijden. Volgens Hayes zal de kerninflatie stijgen van 4,81% in september naar 5,37% in december.

Dit zal ook invloed hebben op het banksysteem, waarbij deposito’s zullen wegvloeien van kleine en middelgrote financiële instellingen naar wat Hayes “too big to fail”-banken noemt, en deposito’s zullen ook naar geldmarktfondsen gaan om hogere rendementen te ontvangen.

Bovendien zullen buitenlandse landen minder interesse hebben om te investeren in Amerikaanse schulden, uit angst voor economische sancties zoals die al van kracht zijn tegen Rusland. Hierover verklaarde Hayes:

“Eigendomsrechten zijn afhankelijk van of je een vriend of vijand bent van de regerende politici van Pax Americana. Als buitenlandse houder van Amerikaanse staatsobligaties kun je dus niet zeker zijn dat je toegang krijgt tot je vermogen wanneer je het nodig hebt.”

Tot slot verzekerde Hayes dat “wanneer de printer ‘brrr’ gaat, bitcoin ‘boem’ gaat.”

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!