Centrale bank van Noorwegen pleit voor crypto-regulering

In een recent gepubliceerd rapport heeft de centrale bank van Noorwegen, Norges Bank, een voorstel naar voren gebracht waarin beleidsmakers worden aangespoord om zorgvuldig de creatie van een alomvattende nationale strategie voor de regulering van cryptocurrencies te overwegen.

Het rapport benadrukt het belang van het benutten van bestaande regelgeving die risico’s en handhavingsmaatregelen aanpakt, terwijl het tevens wijst op de cruciale behoefte aan op maat gemaakte regelgeving.

Stappen naar een robuust kader

Na de ineenstorting van de crypto-beurs FTX, die begon met de verkoop van FTT-tokens door de crypto-beurs Binance om “risicobeheersingsredenen”, en de ineenstorting van de Terra (LUNA) crypto-token eerder dat jaar, begonnen landen over de hele wereld in te zien dat strengere regelgeving noodzakelijk was.

Met de recente goedkeuring van de MiCA-regelgeving van de EU heeft Norges Bank een openbare verklaring uitgebracht waarin de cruciale rol van wetgevers bij het benutten van deze regelgeving wordt benadrukt, die verschillende aspecten aanpakt, verder dan systeemrisico en handhaving, en zorgt voor een robuust regelgevend kader voor de cryptocurrency-industrie. Het gaf het volgende aan:

“De Noorse autoriteiten moeten beoordelen of ze sneller moeten handelen in plaats van te wachten op internationale regulerende oplossingen. Norges Bank kan bijdragen aan dergelijke beoordelingen en aan regelgeving die verantwoordelijke innovatie bevordert.”

De centrale bank benadrukte ook het belang van het vergroten van het begrip met betrekking tot blootstelling, houdingen en toepassingen van cryptocurrencies in Noorwegen, waarbij Norges Bank hun doel deelt om bij te dragen aan de uitbreiding van kennis op dit gebied.

Wereldwijde regulering

Terwijl de regelgeving van de Europese Unie dichterbij implementatie komt, wordt de impact wereldwijd gevoeld. Hoewel MiCA van toepassing zal zijn binnen de bredere Europese Economische Ruimte, pleit de centrale bank van Noorwegen voor een ruimere reikwijdte.

In een recent rapport benadrukte Norges Bank de noodzaak om specifieke regelgeving te ontwikkelen die is afgestemd op de snel evoluerende cryptocurrency-industrie.

Hoewel het nog te vroeg is om te zeggen, zou het voorbeeld van Noorwegen mogelijk kunnen bijdragen aan meer geharmoniseerde wereldwijde regelgeving voor cryptocurrencies, met bevordering van wereldwijde adoptie op grote schaal.

Verdien uw eerste Bitcoin. Meld u aan en ontvang een bonus van $12. Een verwijzingsbonus tot $3.000!