Nieuwe transactielimiet in de EU kan slecht nieuws zijn voor de crypto-industrie

Zoals jullie wellicht weten, is het Europees Parlement bezig om een maas in de wet te dichten voor niet-traceerbare transacties door betalingen boven een drempel van €1.000 te verbieden van niet-gereguleerde crypto-betalingsdienstverleners die actief zijn in de Europese Unie.

Als gevolg van deze wet maakt de Europese crypto-industrie zich echter zorgen dat deze toevoeging kan afwijken van het regelgevende pad dat al in definitieve wetswijzigingen is geschetst – zoals de binnenkort te handhaven Markets in Crypto Assets (MiCA). Daarnaast vraagt men zich af of de nieuwe toevoeging de innovatie in de DeFi-sector zal belemmeren.

Met nog maar een week te gaan voordat het parlement zijn versie van de anti-witwasregelgeving op 28 maart in een gezamenlijke stemming van de commissie vastlegt, werken beleidsmakers aan het aanpassen van de tekst terwijl de crypto-industrie zich heeft gemobiliseerd om een ​​standpunt in te nemen.

Een groep EP-leden die de onderhandelingen over het ontwerp van het Parlement leidt, komt deze week bijeen om de reacties op de tekst te bespreken. Een van de laatste voorgestelde wijzigingen is een mandaat voor de Europese Commissie om het artikel in de komende jaren te herzien en indien nodig wetswijzigingen voor te stellen, bevestigden meerdere bronnen.

Transactielimieten en zelfgehoste portemonnees

Een uitgelekt ontwerp van de parlementaire versie van het wetsvoorstel, gedateerd 15 maart, suggereerde dat alleen overdrachten van een door de EU gelicentieerde crypto-serviceprovider, onder het binnenkort te handhaven Markets in Crypto-Assets-framework, de €1.000 mogen overschrijden. Dit vervangt de oorspronkelijke transactielimiet van en naar zelfgehoste adressen.

De tekst is nog niet af en het wetsvoorstel kan het komende jaar nog worden gewijzigd, omdat het zich nog een weg moet banen door zogenaamde trialogen, vertelde een parlementaire stafmedewerker. Tijdens dat proces zullen het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie hun standpunten verdedigen.

Beleidsmakers zijn niet van plan het privégebruik van zelfgehoste portemonnees te verbieden, aldus de parlementaire medewerker, die om overduidelijke redenen anoniem wilt blijven. De geschetste bepalingen zijn bedoeld om van toepassing te zijn op commerciële transacties voor goederen en diensten om te voorkomen dat de limieten voor contante betalingen die in de rekening worden uiteengezet, worden omzeild, zei hij/zij aan.

Handelaren mogen volgens het ontwerp geen betalingen accepteren die de voorgestelde limieten voor crypto overschrijden. Ze mogen ook niet meer dan €5.000 ($5.400) in contanten accepteren. De drempel voor toegestane cryptobetalingen is veel lager, namelijk €1.000, wat een onderwerp van verdere discussie kan zijn naarmate de onderhandelingen vorderen.

Als gevolg van deze maatregel, gaf het regelgevende team van de open source blockchain IOTA het volgende aan in een verklaring aan beleidmakers, gedeeld met The Block:

“Een dergelijke aanpak is niet technologisch neutraal, het bevoordeelt gecentraliseerde serviceproviders – [crypto-activaserviceproviders, zoals ze in MiCA worden genoemd] – en ontmoedigt zelfgehoste portemonnees om oplossingen te onderzoeken en te ontwikkelen.”

Het is niet de bedoeling van het Parlement om zich te richten op gedecentraliseerde financiële protocollen, aldus een ingewijde bron. Self-hosted wallets waren niet opgenomen in het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie. Verwacht wordt dat de Commissie na de Europese verkiezingen van 2024 met een meer op DeFi gericht beleidsvoorstel zal komen, waarbij voorbereidende onderzoeksinitiatieven al aan de gang zijn.

Het voorkomen van DeFi-regulering zou daarom, zoals zelf-gehoste portemonnee-regulering zou impliceren, rechtsonzekerheid kunnen veroorzaken en de bestaande crypto-regelgevingskaders kunnen ondermijnen, aldus de bron.

Het Europees Parlement heeft ook een herzieningsregel toegevoegd aan het recente ontwerp. Twee jaar nadat de verordening is toegepast, moet de Europese Commissie mogelijk de noodzaak beoordelen om anonieme crypto-accounts te verbieden. In een ander rapport zou moeten worden nagegaan of aanbieders van digitale diensten meldingsplichtige entiteiten moeten worden, waardoor mogelijk meer wetgeving ingevoerd zal worden.

Afstemming met andere regelgeving

De in Brussel gevestigde lobbygroep Blockchain For Europe wil afstemming met bestaande regelgeving om “rechtszekerheid voor de crypto-activa-industrie en haar consumenten” te waarborgen, zei secretaris-generaal Robert Kopitsch.

De verordening inzake de overdracht van fondsen dwingt al know-your-customer-regels af voor transacties van en naar zelfgehoste portemonnees met een waarde van meer dan €1.000. Ondertussen heeft het MiCA-framework gedecentraliseerde protocollen, zoals de protocollen die vaak zelfgehoste portemonnees ondersteunen, buiten de reikwijdte van de regelgeving gelaten. Beide wetsvoorstellen zijn gepland voor een laatste plenaire stemming op 19 april. Kopitsch voegde het volgende toe:

“De realiteit is dat, tenzij de EU wil dat alle handelaren [crypto-activa-serviceproviders] onder MiCA vallen, de betaling voor goederen en diensten via een zelfgehoste portemonnee al voorgoed in de TFR is behandeld.”

De beperkingen op het commerciële gebruik van zelfgehoste adressen in Europa “zullen andere jurisdicties ertoe brengen te profiteren van het verlies van de Europese Unie”, vertelde Mariana de la Roche Wills, expert op het gebied van regelgeving bij Iota, aan The Block.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!