Europese banken die crypto aanhouden zullen moeten voldoen aan strengere kapitaaleisen

De Commissie Economische en Monetaire zaken van het Europees Parlement heeft ingestemd met maatregelen die Europese banken die cryptocurrencies bezitten verplichten een bedrag opzij te zetten om hun risico af te dekken.

Vandaag maakte het Europees Parlement bekend dat de Commissie met een overweldigende meerderheid had gestemd voor amendementen op verordening kapitaalvereisten en richtlijnen. Volgens dit wetsontwerp zullen bankinstellingen die cryptocurrencies aanhouden, maximaal 1,250% van het kapitaal moet vastleggen in risicogewogen post als gevolg van blootstelling aan cryptocurrencies.

De wetgevende autoriteit verklaarde dat de aanpassingen in lijn waren met die van het Bazel Comité voor Bankentoezicht, of BCBS, een organisatie is verantwoordelijk voor internationale banknormen. De organisatie publiceerde tevens tussen 2019-2022 consultancydocumenten over hoe cryptocurrencies potentiële risico’s kunnen worden geïdentificeerd en aangepakt. Volgens de rapportage hadden bankinstellingen blootstelling aan crypto-assetten grofweg meer dan $9 miljard tegen 2021. Het gaf het volgende aan:

“[Leden van het Europees Parlement] willen ook dat banken hun blootstelling aan crypto-activa en crypto-activadiensten bekendmaken, evenals een specifieke beschrijving van hun risicobeheerbeleid met betrekking tot crypto-activa.”

De Commissie werd dan ook verzocht om tegen juni 2023 een wetgevingsvoorstel in te dienen over een specifieke prudentiële behandeling van blootstellingen aan crypto-activa.

Het Europees Parlement zal nog over de voorgestelde amendementen moeten stemmen voordat ze wet worden. De goedkeuring van de Commissie Economische en Monetaire Zaken volgde op het uitstellen van de stemming van de langverwachte wet in de EU, genaamd Markets in Crypto-Assets, of MiCA. De wet zal naar verwachting helpen bij het creëren van een consistent regelgevingskader voor crypto onder EU-lidstaten.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!