President van Centrale Bank van Brazilië is tegen strenge regulering van cryptocurrencies

De president van de Centrale Bank van Brazilië, Roberto Campos Neto, heeft aangegeven dat hij een voorstander is van een meer gematigde regulering van cryptocurrencies. Campos Neto stelde dat regulering weliswaar noodzakelijk is, maar op een manier moet gebeuren die innovatie niet tegenhoudt. Hij legde ook uit dat zijn doel is om de digitale wereld te verbinden met de gereguleerde wereld.

President van de Centrale Bank van Brazilië is voorstander van mildere aanpak

Centrale banken van verschillende landen over de hele wereld beginnen hun standpunt te bepalen als het gaat om cryptocurrencies en digitale valuta’s van centrale banken (CBDC’s). Op “De regulering van cryptocurrencies in Brazilië en in de wereld”, een debatevenement, presenteerde de president van de Centrale Bank van Brazilië, Roberto Campos Neto, zijn mening over de regulering van cryptocurrency.

Volgens Campos Neto moet de regulering van deze instrumenten worden gedaan op een manier die innovatie en groei van investeringen in cryptocurrencies mogelijk maakt. Hij gaf het volgende aan:

“Over het algemeen willen centrale bankiers met harde hand reguleren. Ik begrijp het, maar ik ben het er niet mee eens. Misschien is het een vergissing om zo te reguleren… We mogen de technologische vooruitgang die hiermee gepaard gaat niet achter ons laten.”

Verder gaf Campos Neto aan dat een van zijn doelen is om de digitale en regelgevende wereld te integreren, op een andere manier dan andere centrale banken doen.

Effectentoezichthouder deelt deze mening

De voorzitter van de Braziliaanse Securities and Values ​​Commission (CVM), João Pedro Nascimento, verklaarde ook dat hij soortgelijke ideeën had en zei dat regulering de groei van de cryptomarkt niet zou moeten verstikken. Hij verklaarde:

“Een revolutie verbieden is niet iets wat we zullen doen.”

Nascimento had eerder verklaard dat er een natuurlijke vraag is naar regulering van cryptocurrency als gevolg van de evolutie van de technologie. De CVM heeft een advies voorgesteld met betrekking tot cryptocurrencies en de behandeling ervan, dat momenteel nog herzien wordt, om te gebruiken voordat een cryptocentrische wet wordt gesanctioneerd.

Het wetgevingsproces voor het goedkeuren van een cryptocurrency-wet is behoorlijk geavanceerd in het land. Een op cryptocurrency gerichte wet, die zou helpen om duidelijkheid te scheppen in de cryptomarkten en aanbieders van virtuele activadiensten, wacht momenteel om in september door de plaatsvervangende kamer te worden besproken. Vanwege de nabijheid van de algemene stemming om de president, vice-president en leden van het Congres te kiezen, kan deze discussie echter opnieuw worden uitgesteld.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!