De ECB publiceert drie opties omtrent privacy voor CBDC

Als het over Central Bank Digital Currencies (CBDC’s) gaat, dan is een van de belangrijkste zorgen van het publiek de mogelijke inbreuk om de privacy. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft onlangs een presentatie gepubliceerd waarin deze kwestie specifiek aan de orde komt. Het stelt dat de Eurosysteem alleen de minimale transactiegegevens zou moeten kunnen zien, maar dat anonimiteit van de gebruiker geen wenselijke optie is.

Er zijn drie opties omtrent privacy

De presentatie van de ECB bevat drie verschillende privacy-opties die kunnen worden toegepast voor de digitale valuta. Dit heeft de ECB gepresenteerd als reactie op de groeiende bezorgdheid van EU-burgers over het privacy-aspect van een mogelijke CBDC.

De eerste optie is het huidige basisscenario, dat te vergelijken is met digitale transacties via particuliere banken. Hierbij zullen er digitale euro-tussenpersonen zijn, zoals banken, die toegang geven tot de transactiegegeven terwijl de ECB dat niet heeft. Er werd in de presentatie geschetst dat dergelijke transparantie bedoeld is om het witwassen van geld en het financieren van terrorisme tegen te gaan.

De andere opties worden door de ECB bestempeld als het gewenste pad voor de digitale valuta. Men zou een hogere mate van privacy toestaan ​​voor betalingen met een lage waarde/laag risico, wat “vereenvoudigde controles” op de transacties impliceert. Hierbij blijven de standaardcontroles echter van toepassing bij betalingen van een hoge waarde. Over een drempel werd niet specifiek ingegaan door de ECB in het document.

De laatste optie biedt de hoogste mate van privacy. Het gaat hierbij om transacties en saldi die niet transparant zijn voor intermediairs en de Centrale Bank. De ECB merkte op dat deze offline optie alleen beschikbaar zou kunnen zijn voor betalingen met een lage waarde/laag risico. Het offline betalingsscenario werd door crypto-venture-adviseur, Patrick Hanse, omschreven als theoretisch vrij dicht bij fysieke contante betalingen.

ECB: Anonimiteit is onwenselijk

Weliswaar werd er door de ECB gesteld dat het Eurosysteem slechts beperkte toegang tot transactiegegevens zou moeten hebben. Toch werd uitgelegd dat anonimiteit van de gebruiker niet wenselijk is vanwege de zorgen in verband met het witwassen van geld.

De presentatie bracht de waarschijnlijke wisselwerking tussen privacy en het EU-regelgevingskader aan de orde, aangezien het implementeren van AML-maatregelen de financiële privacy van gebruikers overstijgt. Daaraan werd door Hanse toegevoegd dat een van de belangrijkste punten uit de presentatie is dat de Centrale Bank geschetst heeft hoe ver er gegaan kan worden om de privacy van gebruikers te beschermen.