SEC moet Ripple toegang geven tot belangrijke e-mails

Sarah Netburn, een Amerikaanse federale rechter, heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) bevolen om de gevraagde concepten en e-mails te overhandigen met betrekking tot een toespraak uit 2018 van William Hinman, de voormalige directeur van de afdeling Corporate Finance van de Commissie. Deze toespraak is belangrijk, aangezien Hinman toendertijd aangaf dat Ethereum (ETH) géén effect is, iets wat Ripple beweert te bewijzen dat XRP ook géén effect zou zijn.

De SEC daagde Ripple in december 2020 voor de rechter en beweerde dat het bedrijf XRP had verkocht als een niet-geregistreerde effect, een positie die de toezichthouder tot op de dag van vandaag handhaaft. De toezichthouder heeft ook individuele aanklachten ingediend tegen Ripple CEO Brad Garlinghouse en de mede-oprichter van het bedrijf, Chris Larsen.

Eerder gaf Netburn eerst de SEC opdracht om de e-mails in januari te produceren, maar de SEC betwistte het bevel. Hoewel Netburn het verzoek van de SEC om het bevel te heroverwegen ontkende, gaf ze wel opheldering. Ze gaf het volgende aan:

“Zoals hierboven besproken, is de vraag of de communicatie over, bewerkingen op of opmerkingen over concepten van de toespraak niet alleen verband hield met specifieke beraadslagingen waarmee het bureau werd geconfronteerd, maar een ‘essentiële link’ in die beraadslagingen vormde. Na de documenten te hebben doorgenomen, constateer ik dat de communicatie van het personeel van het bureau over bewerkingen van de toespraak – en de bewerkingen zelf – in het algemeen geen deel uitmaakten van de beraadslagingen over hoe het beleid van het bureau moet worden gecommuniceerd.

Echter, voor zover er communicatie bestaat tussen personeel dat de toespraak bespreekt in de context van hoe het andere, afzonderlijke beraadslagingen van de instantie impliceert – niet beraadslagingen over de inhoud van de toespraak – kan de SEC toestemming vragen om die communicatie uit de productie te verwijderen. Om de SEC enig houvast te geven, is commentaar 12 op pagina 6 van het ontwerp van de toespraak in Document J, dat werd ingediend voor cameratoezicht, het type communicatie dat wordt overwogen.”

Het “Document J” dat Judge Netburn noemt, is niet openbaar beschikbaar. Advocaat en cryptojurist Jeremy Hogan zei op Twitter dat de verduidelijking “een beetje zorgwekkend” is. Hij gaf het volgende aan:

“Mijn zorg: het zijn die delen van de e-mails die het meest schadelijk zijn voor de SEC. Hoe zullen we het weten? Als de SEC een beroep doet op rechter Torres, zitten ze in de problemen.”

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!