Het Bazels Comité bestempelt cryptocurrencies als “hoog risico”

Het Bazels Comité voor het bankentoezicht heeft vandaag een rapport gepubliceerd over de risico’s van cryptocurrencies, waarin het een “conservatieve prudentiële behandeling” voor cryptocurrencies voorstelde.

Tot de leden van het Bazels Comité behoren onder meer de Nederlandsche Bank, Nationale Bank van Belgie, Amerikaanse Federal Reserve, de Bank of England, Deutsche Bundesbank en de Bank of France.

Het rapport stelde dat cryptocurrencies “wereldwijde zorgen en risico’s voor de financiële stabiliteit voor het banksysteem vormen bij gebrek aan een gespecificeerde prudentiële behandeling”. De groep classificeerde cryptocurrencies vervolgens in twee categorieën: een voor traditionele effecten en door fiat gedekte stablecoins, en een andere voor cryptocurrencies zonder activa die ze ondersteunen.

Het Bazels Comité adviseerde het reguliere Basil Framework voor de eerste categorie, dat ook van toepassing is op traditionele grondstoffen. De tweede groep werd aangemerkt als “hoog risico” en de instantie drong aan op maximale voorzichtigheid, waaronder een voorgestelde kapitaalvereiste van 1.250%.

Banken zijn verplicht om voldoende kapitaal opzij te zetten om verliezen uit activiteiten zoals kredietverlening te dekken. De kapitaalvereiste is verschillend voor verschillende activaklassen. De vereiste is bijvoorbeeld lager voor onroerend goed dan voor door olie gedekte effecten.

Hoewel er momenteel weinig partnerschappen zijn tussen traditionele bankdiensten en crypto-bedrijven, heeft het Bazels Comité zijn bezorgdheid benadrukt dat sommige banken zich in de toekomst met de ruimte zouden kunnen bezighouden. De recente stap van El Salvador om van Bitcoin een wettig betaalmiddel te maken, en de steun van andere Latijns-Amerikaanse leiders, spreken boekdelen over deze toenemende belangstelling.

Het Bazels Comité heeft haar leden uitgenodigd om vóór 10 september opmerkingen over de kwestie in te dienen.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!