Bitcoin mining is al groener dan je denkt, volgens nieuw Square onderzoek

We worden er meer dan regelmatig mee rond de oren geslagen in de traditionele media. Bitcoin mining verbruikt een enorme hoeveelheid elektriciteit en het is daarenboven slecht voor het milieu, is een boodschap die we haast wekelijks meekrijgen. Elon Musk tweette nog niet zo lang geleden dat het in feite onhoudbaar is dat een bedrijf als Tesla, dat elektrische auto’s produceert, een dergelijk vervuilende industrie als Bitcoin miners ondersteunt. Maar uit een recent onderzoek van Square blijkt dat helemaal anders te zijn.

Bitcoin mining verbruikt veel energie

Een veel gequote studie is die van het Cambridge Center for Alternative Finance. Zij schatten dat het totale energieverbruik van de Bitcoin mining industrie op dit moment gelijk is aan ongeveer 115 terawattuur per jaar. Dat verbruik situeert zich tussen het jaarlijkse verbruik van Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten.

Diezelfde bron stelt echter ook in een rapport dat naar schatting 39% van Proof of Work mining door hernieuwbare energie wordt aangedreven. Bovendien gebruiken 76% van de miners één of andere vorm van hernieuwbare energie in hun voorzieningen. Vergeleken met data van de US Energy Information Administration die aantoont dat louter 20% van de elektriciteit in de VS uit hernieuwbare bronnen komt. Bitcoin miners doen het dus dubbel zo groen als het Amerikaanse elektriciteitsnet.

Hydro-, wind- en zonne-energie goedkoopste energiebronnen

Het rapport begint met een verwijzing naar een ander rapport van Lazard waar de “Levelized cost of energy” vergeleken wordt voor de meest voorkomende vormen van energie. Die algemene maatstaf maakt het mogelijk om de huidige gemiddelde netto kosten van elektriciteitsopwekking voor een energiecentrale gedurende haar levensduur te vergelijken. Deze maatstaf rekent bijvoorbeeld ook de ontmantelingskosten mee van de betreffende centrale. Die zal dan bij een kolen-, gas- of nucleaire installatie waarschijnlijk hoger liggen dan bij een windenergiecentrale.

De hernieuwbare vormen van energie n.l. zonne-, wind- en hydro-energie hebben in het laatste decennium een forse inhaalbeweging gedaan. Zo fors dat ze op dit moment de goedkoopste energiebronnen op de markt zijn. Volgens de berekingen van Lazard kost één MWh bij een kolencentrale gemiddeld $41 terwijl dat bij een windcentrale tussen $26 en $54 schommelt en bij zonne-energie tussen $29 en $42 schommelt.

Miners hebben bovendien de flexibiliteit om hun installaties naar plekken te verhuizen waar de energie het goedkoopste is, daar dat één van de twee voornaamste kostenplaatjes zijn. De goedkoopste energie is dan ook vaak daar waar er overschotten zijn en laat dat dan meestal bij hernieuwbare bronnen zijn. Een steenkoolcentrale in een gebied waar er een energie-overschot is, wordt namelijk tijdelijk uitgeschakeld. Dat is onmogelijk met een hydro-elektrische installatie aan een stuwdam. De energie zal daar dus nóg goedkoper zijn.

De vergelijking met goudmijnen en het bankensysteem

Volgens een studie van Galaxy Digital consumeert de bankensector jaarlijks 260 terawattuur, ruim het dubbele van het Bitcoin ecosysteem. En dan werden enkel de 100 grootste banken, hun geldautomaten, data centers, filialen en betaalkaartsystemen geteld. Wegens een gebrek aan transparante cijfers werden dan nog geen centrale banken meegeteld.

Uit de schaarse cijfers die Galaxy Digital kon inkijken en analyseren van de World Gold Council, schatten ze de goudindustrie’s elektriciteitsconsumptie op 240 terawattuur per jaar. Daar wordt dan enkel de directe uitstoot van broeikasgassen, broeikasgassen uitgestoten door de energieleveranciers en uitgestoten broeikasgassen voor het recycleren van of verwerken van goud, in rekening gebracht.

Een mogelijk groene toekomst voor Bitcoin

Mits afspraken tussen de miners onderling en duidelijke en eerlijk regelgeving vanuit overheden, geloven verschillende groepen achter miners in een groene toekomst voor Bitcoin. Ze hebben zelfs de overtuiging dat Bitcoin een leidende rol kan opnemen in het versneld omschakelen naar hernieuwbare energie. Of Musk en Saylor het ook daarover hebben gehad in hun vergadering vorige week is een vraag waarop we graag het antwoord zouden willen weten.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!