Nieuw wetsvoorstel zal Bitcoin-mining verbieden in New York

De gevolgen van de mining van Bitcoin (BTC) staat al jaren ter discussie. Het is algemeen bekend dat het minen van ’s werelds grootste cryptocurrency erg veel elektriciteit kost, wat op zijn beurt weer niet goed voor het milieu is. Het is echter niet precies bekend wat de exacte impact is van mining op het milieu. Hierdoor heeft de Amerikaanse staat New York een wetsvoorstel ingediend om Bitcoin-mining te verbieden, om vervolgens deze impact goed te kunnen onderzoeken.

Bill 6486 van de senaat van New York werd eerder deze week door senator Kevin Parker (D) voorgesteld aan de commissie voor milieubehoud van de senaat. Het wetsvoorstel – indien goedgekeurd – zal de exploitatie van een Bitcoin-miningcentrum alleen mogelijk maken na een volledige beoordeling van de milieu-impact van de industrie, wat ongeveer 3 jaar kan duren. Het voorsteld luidt als volgt:

“Stelt een moratorium in op de exploitatie van cryptocurrency-miningcentra; bepaalt dat de exploitatie van een cryptocurrency-miningcentrum alleen mag worden toegestaan ​​na voltooiing van een volledige algemene beoordeling van de milieu-impactverklaring en de bevinding dat een dergelijk centrum geen negatieve invloed zal hebben op de emissiedoelstellingen van de staat op het gebied van de klimaatleiderschaps- en gemeenschapsbeschermingswet van 2019; voorziet in de intrekking van dergelijke bepalingen bij het verstrijken ervan.”

Mocht de commissie voor milieubehoud van de senaat het wetsvoorstel goedkeuren, dan moet het nog steeds aan de senaat worden overhandigd voordat het wordt overhandigd aan gouverneur Cuomo, die de definitieve goedkeuring zal moeten geven.

ProBit

Waarom deze regels in New York?

In New York is Bitcoin-mining de laatste tijd flink gegroeid omdat oude energiecentrales worden omgebouwd tot Bitcoin-miningcentra. Een voorbeeld hiervan is Greenidge Generation LLC, een mining- en energieopwekkingsfaciliteit in Dresden, New York. Volgens een aankondiging eerder dit jaar verwacht het bedrijf in het derde kwartaal, via een fusie met Support.com, op de Nasdaq te worden genoteerd.

Hoewel een deel van de Bitcoin-mining-industrie hernieuwbare energie gebruikt (ongeveer 39%), volgens Cambridge University, is de meerderheid van de industrie nog steeds afhankelijk van fossiele brandstoffen. De resulterende impact is een industrie met een jaarlijks energieverbruik dat gelijk is aan dat van een land als Argentinië, en een koolstofvoetafdruk is globaal gelijk aan 61 miljard pond verbrande steenkool, en dit is natuurlijk niet iets wat de staat New York wil ondersteunen. Het wetsvoorstel zei hier het volgende over:

“De voortdurende en uitgebreide exploitatie van cryptocurrency-miningcentra zal het energieverbruik in de staat New York aanzienlijk doen toenemen, en het is redelijk om aan te nemen dat de bijbehorende uitstoot van broeikasgassen de naleving van de CLCPA onherstelbaar zal schaden in strijd met de staatswet.”

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!