Het Bitcoin whitepaper is vandaag 13 jaar oud

Bitcoin31 oktober 2008 markeert de geboorte van Bitcoin (BTC) zoals we die vandaag kennen nadat de pseudoniem Satoshi Nakamoto een whitepaper publiceerde met de titel: Bitcoin: “A Peer-to-Peer Electronic Cash System.” Het Bitcoin whitepaper legt het probleem uit met gecentraliseerde elektronische betalingssystemen zoals banken en financiële instellingen, terwijl het ook voorstelt hoe een fraudebestendig, gedecentraliseerd […]