Solana onderneemt actie tegen validators gelinkt aan Sandwich-aanvallen

De Solana Foundation heeft een strenge maatregel genomen tegen sandwich-aanvallen op het netwerk. Ze hebben onlangs verschillende validator-operators verwijderd uit hun delegatieprogramma vanwege hun betrokkenheid bij sandwich-aanvallen op Solana-gebruikers. Deze beslissing, die als definitief wordt beschreven, werd aangekondigd door Tim Garcia, Solana Validator Relations Lead, op de Discord-server van de Solana Foundation.

Garcia verklaarde: “Beslissingen in deze zaak zijn definitief. Handhavingsacties zijn aan de gang zodra we operators detecteren die deelnemen aan mempools die sandwich-aanvallen mogelijk maken.” Bovendien streeft de stichting ernaar ervoor te zorgen dat validators die zich bezighouden met kwaadwillige activiteiten, zoals sandwich-aanvallen, niet worden ondersteund door het delegatieprogramma.

Daarnaast legde Mert Mumtaz, mede-oprichter van Solana RPC-provider Helius, uit dat de actie van de stichting bedoeld is om retailgebruikers te beschermen tegen deze uitbuitende praktijken. Voor context: sandwich-aanvallen omvatten front-running-exploits waarbij aanvallers transacties plaatsen rond de transactie van een slachtoffer om de prijs te manipuleren en te profiteren van het verschil.

Eerder werd dit soort aanvallen expliciet verboden door de Solana Foundation via een Discord-bericht op 7 mei 2024. Verder benadrukte Garcia de onwrikbare houding van de stichting. Ze merkte op: “Operators die zich bezighouden met kwaadwillige activiteiten, zoals deelname aan een private mempool om sandwich-aanvallen uit te voeren of anderszins Solana-gebruikers te schaden, zullen niet worden getolereerd door het delegatieprogramma.”

Daarnaast benadrukte Garcia dat de Solana Foundation vergelijkbare acties zou ondernemen als het probleem in de toekomst aanhoudt. Ze voegde eraan toe: “Iedereen die zich met dergelijke activiteiten bezighoudt, zal uit het programma worden geweerd en elke inzet van de stichting zal onmiddellijk en permanent worden verwijderd.”

Het Solana Foundation Delegatieprogramma werd opgericht om validators effectief te laten opereren door SOL-tokens aan hen te delegeren. Hierdoor hoeven validators zelf niet een aanzienlijke hoeveelheid tokens te bezitten. Validators worden gekozen op basis van hun prestaties, maar hun deelname vereist naleving van specifieke verwachtingen en goede praktijken.

Ondanks hun verwijdering uit het delegatieprogramma, kunnen de validators die betrokken zijn bij sandwich-aanvallen nog steeds bijdragen aan de Solana-blockchain. Ze zullen echter geen SOL-delegaties meer ontvangen van de stichting, wat effectief een einde maakt aan hun subsidie.

Op het Solana-netwerk ontstaan problemen van Maximal Extractable Value (MEV) wanneer validators de volgorde van transacties manipuleren om de winst te maximaliseren. Dit omvat front-running en sandwich-aanvallen. In dergelijke gevallen exploiteren validators transacties om te profiteren van prijsveranderingen, wat leidt tot hogere kosten en slippage voor gebruikers.

Garcia’s aankondiging benadrukte de toewijding van de stichting aan het handhaven van regels tegen dergelijke uitbuitende praktijken. Het doel is om een eerlijke en betrouwbare omgeving voor alle Solana-gebruikers te behouden. Door steun te verwijderen van validators die betrokken zijn bij deze aanvallen, hoopt de stichting toekomstige kwaadwillige activiteiten af te schrikken en de integriteit van het netwerk te waarborgen.

De handhavingsacties maken deel uit van een bredere inspanning om MEV-problemen op Solana aan te pakken. Validators die zich bezighouden met front-running en sandwich-aanvallen verstoren de eerlijkheid van de markt en veroorzaken financiële schade voor gebruikers. De beslissende actie van de stichting weerspiegelt haar toewijding aan het beschermen van gebruikers en het zorgen voor een soepel en eerlijk functionerend netwerk.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!