Waar in de cyclus bevindt Bitcoin zich? Wat zijn de volgende stappen?

In deze analyse gaan we dieper in op het Wyckoff-accumulatieschema 2 en laten we zien hoe de huidige Bitcoin cyclus opmerkelijke overeenkomsten vertoont met de cyclus van twee periodes geleden. Door het gebruik van een bars pattern kunnen we deze vergelijkingen visueel versterken en beter begrijpen waar we ons momenteel in de marktcyclus bevinden.

Wat is het Wyckoff-accumulatieschema 2?

Het Wyckoff-accumulatieschema 2 is een methode ontwikkeld door Richard Wyckoff om marktaccumulatie te beschrijven. Het schema helpt beleggers te identificeren wanneer een activum, zoals Bitcoin (BTC), zich voorbereidt op een nieuwe bullish fase na een periode van accumulatie. Dit schema is verdeeld in verschillende fasen en gebeurtenissen die de transitie van een markt van een neerwaartse naar een opwaartse trend markeren.

Wyckoff evenementen & fases

Het Wyckoff-accumulatieschema 2 bestaat uit vijf fasen (A tot E), elk met specifieke gebeurtenissen die de voortgang van accumulatie aangeven:

  • Fase A: Dit is de eerste fase waarin de neerwaartse trend vertraagt en een climax van verkoopdruk plaatsvindt (Selling Climax – SC). Hierna volgt een Automatic Rally (AR), een natuurlijke reactie op de oververkoop, en een Secondary Test (ST) om de sterkte van de support te testen.
  • Fase B: Dit is de langste fase, bekend als de bouwfase, waarin de markt fluctuaties vertoont tussen de steun- en weerstandsniveaus. Deze fase consolideert de accumulatiezone.
  • Fase C: In deze fase vindt een ‘spring’ of shakeout plaats, een laatste poging om zwakke handen uit de markt te schudden. Dit wordt gevolgd door een Test, die de sterkte van de markt beoordeelt.
  • Fase D: Dit is de fase waarin de markt een Sign of Strength (SOS) vertoont. Het is een periode van sterke prijsbewegingen en hogere trading volumes, wat wijst op de aanvang van een nieuwe opwaartse trend. Er wordt een Last Point of Support (LPS) gevormd, wat fungeert als een basis voor verdere stijgingen.
  • Fase E: Dit is de laatste fase waarin de markt uit de accumulatiezone breekt en een nieuwe bullish trend begint. De markt beweegt zich nu naar hogere niveaus, aangedreven door een toegenomen vraag.

Vergelijking met twee cyclussen geleden

Door de huidige Bitcoin cyclus te vergelijken met de cyclus van twee periodes geleden, kunnen we opmerkelijke overeenkomsten identificeren die de huidige marktfase benadrukken. Met behulp van een bars pattern, leggen we de prijsactie van de huidige cyclus over die van twee cyclussen geleden. Dit visuele hulpmiddel toont aan dat we momenteel in Fase D zitten van het Wyckoff-accumulatieschema 2, waar we de Sign of Strength (SOS) aan het uitwerken zijn.

Huidige cyclus en Fase D

  • Sign of Strength (SOS): In de huidige cyclus zien we duidelijke tekenen van een SOS, met sterke prijsstijgingen en verhoogde handelsvolumes. Dit suggereert dat de markt accumuleert en zich voorbereidt op een uitbraak naar hogere niveaus.
  • Vergelijking met twee cyclussen geleden: Door de bars pattern-analyse zien we dat de huidige prijsactie van Bitcoin sterk lijkt op de prijsactie van twee cyclussen geleden tijdens dezelfde fase. Deze vergelijking versterkt het idee dat we binnenkort naar Fase E zullen overgaan, waar we hogere prijspieken kunnen verwachten.

Fase E: Vooruitzichten

Als de huidige cyclus het patroon van twee cyclussen geleden volgt, zullen we binnenkort Fase E ingaan. Dit betekent dat Bitcoin waarschijnlijk een nieuwe bullish trend zal beginnen, met de prijs die naar hogere niveaus beweegt. De tekenen van accumulatie en de sterke prijsacties in de SOS-fase ondersteunen deze voorspelling.

Conclusie

De huidige Bitcoin cyclus vertoont sterke overeenkomsten met het Wyckoff-accumulatieschema 2, vooral wanneer we de prijsactie vergelijken met die van twee cyclussen geleden. We bevinden ons momenteel in Fase D, waar de markt een Sign of Strength (SOS) laat zien. Dit suggereert dat we op het punt staan om Fase E in te gaan, wat wijst op een aanstaande bullish trend en hogere prijspieken. Investeerders en traders zouden deze ontwikkelingen nauwlettend moeten volgen, aangezien de marktdynamiek een nieuwe opwaartse beweging ondersteunt.

Disclaimer: De analyses hierboven zijn gebaseerd op technische patronen en trends in de cryptomarkt. Het is van cruciaal belang om te benadrukken dat deze informatie niet bedoeld is als financieel advies. Cryptocurrency-investeringen brengen inherent risico’s met zich mee en zijn onderhevig aan volatiliteit. Voor het nemen van investeringsbeslissingen wordt aangeraden eigen onderzoek te doen, financieel advies in te winnen en alleen te investeren wat men zich kan veroorloven te verliezen.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!