Uniswap legt zich niet neer bij de handhavingsactie van de SEC

Gedecentraliseerde crypto-uitwisseling Uniswap (UNI) is het volgende slachtoffer geworden van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Deze week heeft de financiële toezichthouder een Wells Notice aan het bedrijf afgegeven.

Een Wells-kennisgeving is een kennisgeving die door een financiële toezichthouder wordt gebruikt om het bedrijf op de hoogte te stellen van mogelijke handhavingsmaatregelen.

Hoewel de exacte details vaag blijven, suggereerden velen vermeende schendingen van de effectenwetgeving, verwijzend naar de recente rechtszaken die de Commissie tegen andere bedrijven heeft aangespannen. Deze ontwikkeling leidde tot uiteenlopende reacties van leiders uit de sector, beleidswaarnemers en voormalige SEC-functionarissen.

Uniswap legt zich er niet bij neer

Hayden Adams, de oprichter van Uniswap, onthulde de ontwikkeling op X (voorheen Twitter) met plannen om gedecentraliseerde financiën (DeFi) te verdedigen tot aan het Hooggerechtshof. Adams merkte op dat hij geïrriteerd en teleurgesteld is en bereid is om te vechten, terwijl hij zijn vertrouwen uitsprak in de producten van de beurs. Hij zei het volgende:

“Ja, ik ben gefrustreerd dat de SEC zich meer bezig lijkt te houden met het beschermen van ondoorzichtige systemen dan met het beschermen van consumenten. En dat we moeten vechten tegen een Amerikaanse overheidsinstantie om ons bedrijf en onze sector te beschermen.”

Hij voegde eraan toe dat DeFi de moeite waard is om te vechten door een beroep te doen op de steun van de gemeenschap om ervoor te zorgen dat blockchain zijn volledige potentieel bereikt. Cardano’s Charles Hoskinson benadrukte het beheer van de keten en decentralisatie in de markt en voegde eraan toe dat deze concepten de overhand moeten krijgen.

Marvin Ammori, juridisch medewerker van Uniswap, noemde de actie van de SEC op zijn beurt machtsmisbruik en benoemde soortgelijke acties van de federale toezichthouder.

Pro-SEC-commentatoren bekritiseren de industrie

Mondiale toezichthouders zetten hun aanval op de markten voort met rechtszaken en strengere wetgeving. In de nasleep van Uniswap’s bericht van Wells hebben pro-SEC-analisten kritiek geuit op de acties van de sector toen hen werd gevraagd verantwoording af te leggen.

John Stark, een voormalige SEC-functionaris, zei dat de aankondiging niet verrassend was, maar bekritiseerde de PR-strategie van Uniswap. Hij markeerde de acties van cryptobedrijven die nutteloze pogingen ondernemen om de menigte tegen de toezichthouders te verenigen. Hij beschreef het als volgt:

“Verwacht dat het SEC-handhavingspersoneel zich zal inspannen en een omvangrijke en robuuste federale klacht zal indienen, die onvermijdelijk de gebruikelijke motie tot afwijzing zal overleven, zal zegevieren over de typische motie voor een kort geding, en zal winnen in vrijwel elke andere gerechtelijke kwestie die volgt.”

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!